Назва статті Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [30-37]
Анотація У статті досліджено інститут громадянства в Україні, який і досі перебуває в процесі становлення. Сьогодні багато питань ще не вирішено, а частина навіть і не розглядалася. Громадянство є засобом інституціоналізації принципів взаємодії держави та особи. Стан громадянства є підставою набуття прав та обов’язків. Держава поширює свою владу на громадян як на своїй території, так і поза її межами. Інститут громадянства України є одним із найважливіших правових інститутів, тому що у нормах вітчизняного законодавства, що регулюють цей інститут, відображені положення міжнародних документів з питань громадянства, а також врахований позитивний досвід законодавчого регулювання досліджуваних питань в інших державах.
Ключові слова апатрид, біпатрид, громадянство, громадянин, іноземець.
References