Назва статті До питання про зміст та сутність права людини на здоров’я
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [24-29]
Анотація У статті досліджено питання забезпечення права людини на здоров’я в сучасних умовах. Особливу увагу приділено проблемі визначення змісту права на здоров’я на сучасному етапі розвитку України.
Ключові слова право на здоров’я, право на профілактику захворювань, охорона здоров’я.
References