Назва статті Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [81-89]
Анотація У статті досліджуються проблеми дотримання кримінально-правової заборони незаконних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. З’ясовуються поняття «державна таємниця», «банківська таємниця» та «комерційна таємниця» тощо.
Ключові слова Інститути комерційної і банківської таємниці, правопорушення у сфері господарської діяльності, відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю, банківський рахунок
References