Назва статті Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [74-80]
Анотація Публікація присвячена визначенню правової природи права на персональні дані особи на теперішньому етапі розвитку українського суспільства, дослідженню можливих шляхів встановлення балансу приватноправових інтересів окремої особи та публічно-правових інтересів суспільства в цілому.
Ключові слова персональні дані, суб’єктивне право, приватноправовий інтерес, публічно-правовий інтерес, конфлікт інтересів, баланс.
References