Назва статті Неосудність за віком
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [50-55]
Анотація

У статті відображене дослідження інституту неосудності за віком з точки зору актуальності цієї проблематики для України, можливості запровадження цієї конструкції в національному кримінально-правовому просторі. А також запропоновано заходи щодо вирішення окресленої проблеми.

Ключові слова вікова неосудність, депривація, розумова відсталість.
References