Назва статті Порівняльний аналіз правового забезпечення дотримання трудової дисципліни учасниками трудового процесу в Україні та деяких зарубіжних країнах
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [91-97]
Анотація У статті проводиться порівняльний аналіз правового забезпечення дотримання трудової дисципліни учасниками трудового процесу (роботодавцем і працівником) в Україні та деяких зарубіжних країнах. Зазначаються дисциплінарні санкції (характерні для більшості зарубіжних країн) і дисциплінарні стягнення (за КЗпП України) за порушення трудової дисципліни працівником.
Ключові слова трудова дисципліна, охорона праці, роботодавець, працівник, дисциплінарне правопорушення, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарні санкції, дисциплінарні стягнення.
References