Назва статті Принцип верховенства права за Конституцією Сполучених Штатів Америки
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [71-77]
Анотація Стаття присвячена дослідженню особливостей закріплення та реалізації принципу верховенства права в американській правовій доктрині шляхом аналізу Конституції США. Аналіз Конституції США проведено на основі визначення особливостей відображення складових верховенства права, встановлених англійським вченим А. Дайсі, в положеннях Основного Закону США.
Ключові слова принцип верховенства права, складові принципу верховенства права, Конституція США, юридична рівність, особиста свобода, судовий захист прав людини.
References