Назва статті Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та проблеми її законодавчого забезпечення
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [128-135]
Анотація У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми нормативно-правового регулювання системи вищої освіти України, сформульовано напрями і пропозиції щодо правового вдосконалення вищої освіти.
Ключові слова вища освіта, правове регулювання, Болонський процес, кодифікація, освітянське законодавство.
References