Назва статті Особливі види правочинів в акціонерних обществах України: законодавство, ризики та правозастосування
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [64-68]
Анотація Стаття присвячена регулюванню українським правом вчинення акціонерними товариствами значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визначається місце регулювання відповідних відносин у правовій системі України та його особливості. Також аналізуються практика правозастосування та прогалини законодавства. Стаття спрямована на визначення ризиків для акціонерів, зокрема міноритарних. Окрема увага приділяється внесенню питань, пов’язаних із відповідними правочинами, до юридичного аудиту, що слугуватиме захистом інвесторів. Автор також здійснює огляд можливих змін законодавства.
Ключові слова правочини із заінтересованістю, значні правочини, акціонерне товариство, акціонер, юридичний аудит
References