Назва статті Правочини зі спеціальним правовим режимом: теоретико правовий аспект
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [38-44]
Анотація У статті розглядаються юридична природа, основні властивості та характерні ознаки правочинів із заінтересованістю та значних правочинів у діяльності акціонерних товариств. Особлива увага приділяється аналізу основних структурно-компонентних складових відповідних правочинів. Це здійснюється шляхом виокремлення та синтезу спільних і відмінних ознак зазначених правочинів та спроби створення теоретично обґрунтованого, цілісного, системного та внутрішньо узгодженого визначення, якого немає в теоретичному доктринальному компоненті. Автор наголошує на відсутності доктринальної позиції стосовно правочинів із спеціальним правовим режимом. Тому здійснюється паралельне зіставлення теоретичних складових цих правочинів із відповідними правочинами в іноземних правових системах. Особливої уваги заслуговує іноземний правовий досвід реалізації спеціальних правочинів. Ця робота спрямована на встановлення та зіставлення правочинів із заінтересованістю і значних правочинів та інтеграцію елементів теоретичної й судової практики в національну правову систему.
Ключові слова правочин із заінтересованістю, значний правочин, акціонерні товариства, конфлікт інтересів, майнова значущість, спеціальний правовий режим, цивільна правосуб’єктність.
References