Назва статті Визнання недійсними правочинів із заінтересованістю з використанням інституту похідного позову: практика його застосування в Україні та інших державах
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [21-27]
Анотація У статті проводиться аналіз сутності похідного (непрямого) позову, визначаються підстави і аналізується практика його застосування. Крім того, автор аналізує законодавство України, судову практику, а також практику Європейського суду з прав людини з метою визначення можливості подання похідного позову в Україні. Визначаються підстави для подання похідного позову. З урахуванням рішень судів країн англо-американського права описуються основні особливості подання непрямого (похідного) позову. Крім того, автор на підставі проведеного аналізу норм законодавств різних держав описує загальну процедуру подання похідного позову до суду. У кінці статті наводяться рекомендації щодо законодавчого врегулювання цього інституту.
Ключові слова похідний позов, акціонер, охоронюваний законом інтерес.
References