Назва статті Обмеження прав
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [251-257]
Анотація У цій статті описано дебати навколо глибинного значення другої Поправки до Конституції США між тими, хто стверджує, що вона захищає право приватної особи, та тими, хто дотримується думки, що вона захищає право держави мати збройні формування, а тому мається на увазі право колективне, а не право приватної особи. Стаття надає докази того, що поправка мала на меті захист права фізичних осіб бути озброєними, коротко окреслює історію права та обмеження, які були до нього застосовані.
Ключові слова Конституція США, друга Поправка, самозахист, право приватної особи, контроль озброєння, витоки права, публічний перегляд права на озброєння.
References