Назва статті Вчення Л. Дюгі про функції держави і реалізацію права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [392-400]
Анотація У статті подається характеристика вчення Леона Дюгі про функції держави в контексті процесу реалізації права. Автор досліджує зв’язок між функціями держави та її цілями у державно-правовій теорії Л. Дюгі, визначає поняття функцій держави, а також їх види. Обґрунтовується теоретичний внесок «юридичної теорії» функцій держави Л. Дюгі у розвиток сучасної юридичної науки.
Ключові слова право, функції держави, поняття держави, цілі держави, Леон Дюгі, державна влада, соціологічна школа права.
References