Назва статті Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [117-125]
Анотація

У статті охарактеризовано особливості становлення та розвитку інституту прав людини у Європейському Союзі. Аналізуються норми Хартії основоположних прав Європейського Союзу як головного юридичного інструменту гарантування прав людини цього міжнародного формування, а також досліджуються перспективи удосконалення юридичного гарантування основоположних прав і свобод у ЄС з огляду на підготовку Договору про приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ключові слова Європейський Союз, правопорядок ЄС, система захисту прав людини в ЄС, Європейський суд з прав людини, прецедентна практика, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Хартія ЄС про основоположні права 2007 р.
References