Назва статті Впровадження тесту загальної навчальної правничої компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [120-129]
Анотація

У статті обґрунтовано доцільність впровадження у систему відбору вступників на навчання у магістратурі за спеціальністю 081 «Право» тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) як способу підвищення ефективності і справедливості відповідного відбору. Аргументовано, що можливість впровадження цього тесту мотивована орієнтацією сучасної освіти на формування особистісних і фахових компетентностей та потребою запровадження багатофакторного підходу при відборі вступників на магістерські правничі програми. Схарактеризовано сутність загальної навчальної компетентності як методологічної основи ТЗНПК. Висловлено пропозицію щодо доповнення системи відбору на бакалаврські правничі програми тестом загальної навчальної компетентності (ТЗНК), що сприятиме гармонізації систем відбору на різні рівні вищої правничої освіти й слугуватиме орієнтиром щодо підвищення компетентнісної складової в цій галузі.

Ключові слова вища освіта, магістратура, бакалаврат, система відбору, вступне випробування, тест загальної навчальної правничої компетентності, тестування
References