Назва статті Захист людини від психосоціальних ризиків у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [189-198]
Анотація

У статті досліджується питання захисту застрахованих осіб від психосоціальних ризиків у системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Розглянуто стандарти Міжнародної організації праці та практика Європейського Союзу з цього питання. Аналізується чинне законодавства та правозастосовна практика щодо можливості захисту прав застрахованих осіб від психосоціальних ризиків у системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Наголошено на необхідності включення до національного законодавства розробленого у межах МОП терміна «психосоціальний ризик», а також закріплення загальновизнаних психосоціальних факторів, визначених Європейським агентством з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA). Зроблено висновки щодо необхідності посилення уваги з боку соціальних партнерів у питаннях захисту працівників від психосоціальних ризиків та належної уваги комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві до встановлення причинно-наслідкового зв’язку між небезпечними психосоціальними ризиками та нещасним випадком на виробництві у вигляді погіршення здоров’я або ж смерті застрахованої особи.

Ключові слова психосоціальний ризик, захист, соціальне страхування, нещасний випадок на виробництві, застрахований, комісія з розслідування, причинно-наслідковий зв’язок
References