Назва статті Суд як першооснова предмета судового права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [26-51]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-026
Анотація

Входження України до європейського правового простору вимагає від вітчизняних науковців і практиків переосмислити та по-новому поглянути на вже давно усталені правові інститути, одним із яких є суд. Головна проблема, що порушена у цьому дослідженні, пов’язана з назрілою філософсько-правовою суперечністю між положеннями Конституції України, які встановлюють, що правосуддя в державі здійснюється виключно судами, а делегування функцій судів або привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються, та положеннями ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд) і практикою Європейського суду з прав людини, у якій втілено цю норму. Суть означеної проблематики полягає у тому, що для вітчизняної правової думки досить сталим (непорушним) є сприйняття того, що суд – це державний орган, правове положення якого визначається межами судової системи, а більшість науковців обстоюють позицію, що суд – це орган державної влади; носієм судової влади як різновиду державної влади є тільки державні суди, визначені Конституцією та законами України, тому жодні інші органи не можуть наділятися функціями зі здійснення судової влади. Інакше розуміє суд західноєвропейська правова доктрин, яка вбачає, що цей правовий інститут може набувати різних організаційних форм, зокрема й позадержавних. Мета та завдання статті полягають у розкритті сутності соціально-правового феномена суду, виявленні його основних ознак та проявів на різних етапах розвитку людства, а також у проведенні всебічного наукового аналізу цього правового інституту. Для досягнення цієї мети необхідно: розкрити етимологію слова “суд” та здійснити філософський, антропологічний та історичний аналіз цього соціального явища; з’ясувати сучасні концепти взаємодії між державою та судом; встановити співвідношення, взаємовплив та залучення міжнародного суду до національної правової системи. У статті обґрунтовується, що суд – це явище, в основі якого лежить природна здатність людини до сприйняття, аналізу та критичної оцінки інформації через призму її соціального світосприйняття. Виникнення суду як окремої форми людських відносин пов’язано з ранніми стадіями не тільки людської цивілізації, а й самого розвитку людини як істоти соціальної. З’ясовано, що цей процес припав на період докласового, родоплемінного устрою, коли основні економічні інститути (власність та засоби виробництва) перебували у зародковому стані. Обґрунтовується, що феномен суду має соціокультурну основу, яка в умовах боротьби “кожного проти кожного” вплинула на консолідацію людей та формування тісних соціальних зв’язків, а з часом і тісних союзів публічної влади. Суд як інститут суспільної організації та взаємодії людей є докласовим, а право на судовий захист стало одним із первісних та природних прав людини “цивілізованої”. Пропонується розмежовувати “суд” як окремий соціальний інститут та “суд” як інститут публічної влади. Саме зі зміцненням держави на основі єдиновладдя державний суд почав перебирати, а згодом практично повністю привласнив функції та роль суду як соціального інституту. Проте в усі історичні епохи ці дві формації суду існували й існують паралельно, впливаючи одна на одну, а часто і зливаючись воєдино. Як унікальний соціальний феномен, суд існує й розвивається за правилами та законами соціального розвитку людей, іноді навіть незалежно та у розріз із позитивним правом держави. Нині суд зберігає та відіграє визначальну роль в існуванні окремих суспільств, держав, побудові новітнього глобального світопорядку. Водночас реалії вказують на те, що суспільства розпадаються, а держави руйнуються, якщо вони втратили чи не зуміли організувати соціально-правові основи справедливого суду. Саме суд, будучи унікальним соціально-правовим феноменом, є першоосновою предмета судового права як самостійної галузі права, що відроджується на тлі сучасних реформаційних перетворень правової системи України.

 

Ключові слова суд; справедливість; совість; суспільство; держава; судове право.
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 09.03.2018) (in Ukrainian). 
2. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia) [On Amending the Constitution of Ukraine (Regarding Justice)]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1401-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/ paran6#n6 (accessed: 07.03.2018) (in Ukrainian). 

 

Cases

3. Oleksandr Volkov proty Ukrainy Zaiava № 21722/11 (IeSPL, 9 Sichnia 2013 roku) [Oleksandr Volkov v Ukraine App no 21722/11 (ECtHR, 9 January 2013)] (in Ukrainian).

4. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 10 sichnia 2008 roku № 1-rp/2008 u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen abzatsiv somoho, odynadtsiatoho statti 2, statti 3, punktu 9 statti 4 ta rozdilu VIII “Treteiske samovriaduvannia” Zakonu Ukrainy “Pro treteiski sudy” (sprava pro zavdannia treteiskoho sudu) (sprava № 1-3/2008) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated January 10, 2008 № 1-рп/2008 in the Case Following the Constitutional Petition of 51 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Paragraphs Seven, Eleven of Article 2, Article 3, Clause 9 of Article 4 and Section VIII “Arbitrational Self-Government” of the Law of Ukraine “On the Arbitration Tribunals” (Case of the Objectives of the Arbitration Tribunal) (Case № 1-3/2008). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08 (accessed: 06.03.2018) (in Ukrainian).

5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 24 liutoho 2004 roku № 3-rp/2004 u spravi za konstytutsiinym zvernenniam spilnoho pidpryiemstva “Mukachivskyi plodoovochevyi konservnyi zavod” pro ofitsiine tlumachennia polozhennia punktu 10 statti 3 Zakonu Ukrainy “Pro vykonavche provadzhennia” (sprava pro vykonannia rishen treteiskykh sudiv) (sprava № 1-8/2004) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated February 24, 2004 № 3-рп/2004 in the Case Following the Constitutional Petition of Joint Venture Mukachevo Fruit and Vegetable Canning Plant Concerning the Official Interpretation of the Provision of Paragraph 10, Article 3 of the Law of Ukraine “On the Enforcement Proceedings” (Case of Enforcement of Decisions Passed by Arbitration Tribunals) (Case № 1-8/2004)]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-04 (accessed: 06.03.2018) (in Ukrainian).

6. Romashov proty Ukrainy Zaiava № 67534/01 (IeSPL, 27 Lypnia 2004 roku) [Romashov v Ukraine App № 67534/01 (ECHR, 27 July 2004)] (in Ukrainian).

7. Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 11 lypnia 2001 roku № 3-v/2001 u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy pro nadannia vysnovku shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy Rymskoho Statutu Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu (sprava pro Rymskyi Statut) (sprava № 1-35/2001) [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine dated July 11, 2001 № 3-в/2001 in the Case Following the Constitutional Petition of the President of Ukraine Requesting for the Opinion Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine of the Rome Statute of the International Criminal Court (Case of the Rome Statute) (Case № 1-35/2001)]. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01 (accessed: 07.03.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

 

Authored books

8. Dudchenko Oleksandr, Pravovyi status osib, yaki zaimaiut administratyvni posady v sudi [Legal Status of Persons Holding Administrative Positions in Court] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

9. Kuz’min A, Slavjane i Rus’: Problemy i idei: Koncepcii, rozhdjonnye trjohvekovoj polemikoj, v hrestomatijnom izlozhenii [The Slavs and Rus’: Problems and Ideas: Concepts Born of a Three-Year Polemic, in the Form of a Chrestomathy] (4-e izd, Flinta: Nauka 2001) (in Russian).

10. Kvasnevska Natalia, Kryminalna vidpovidalnist suddi za nepravosuddia v Ukraini [Criminal Liability of a Judge for Injustice in Ukraine] (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian).

11. Lozko Halyna, Kolo Svarozhe: vidrodzheni tradytsii [Svarog Circle: Revived Traditions] (Ukrainskyi pysmennyk 2004) (in Ukrainian).

12. Voitovych Valerii, Ukrainska mifolohiia [Ukrainian Mythology] (Lybid 2002) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

13. Babaev Vladimir (red), Obshhaja teorija prava: kurs lekcij [General Theory of Law: Lecture Course] (Izdatel’stvo Nizhegorodskoj VSh MVD RF 1993) (in Russian).

14. Boguslavskij V (red), Filosofija v “Jenciklopedii” Didro i Dalambera [Philosophy in “The Encyclopedia” of Diderot and d’Alembert] (Ojzerman T i drugie red, Nauka 1994) (in Russian). 15. Grocij Gugo, O prave vojny i mira: tri knigi, v kotoryh ob’jasnjajutsja estestvennoe pravo i pravo narodov, a takzhe principy publichnogo prava [On the Law of War and Piece: Three Volumes Incorporating Natural Law and Law of Nations, and Also the Principles of Public Law] (Krylov S red, Sakketti A per, Nauchno-izdatel’skij centr “Ladomir” 1994) (in Russian).

16. Holovatskyi Yakiv (uklad), Vyklady davnoslov’ianskykh lehend, abo mifolohiia [Presentations of Ancient Slavic Legends, or Mythology] (Hrechaniuk S ta Zhulynskyi M ta Slaboshpytskyi M red, Dovira 1991) (in Ukrainian).

17. Kistjakovskij Aleksandr, Obshhaja chast’ ugolovnogo sudoproizvodstva: lekcii chitannye v imperatorskom universitete Svjatogo Vladimira professorom A F Kistjakovskim [General Part of Criminal Proceedings: Lectures Read at St Vladimir’s Imperial University by Professor A F Kistiakovskii] (Baulin O i drugie red, Semenko 2005) (in Russian).

18. Marochkin Ivan (red), Orhanizatsiia sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv: pidruchnyk [Organization of Court and Law Enforcement Agencies: Textbook] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 19. Morgan L’juis Genri, Drevnee obshhestvo ili issledovanie linij chelovecheskogo progressa ot dikosti cherez varvarstvo k civilizacii [Ancient Society or the Study of the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization] (Kosvena M red, 2-e izd, Izdatel’stvo Instituta narodov severa CIK SSSR 1935) (in Russian).

20. Riker Pol, Pravo i spravedlyvist [Law and Justice] (Sihov K red, Syrtsova O ta Kadenko V per, Dukh i litera 2002) (in Ukrainian).

21. Rulan Norber, Yurydycheskaia antropolohyia: uchebnyk dlia vuzov [Legal Anthropology: Textbook for High Schools] (Nersesiants V red, Danchenko L y druhye per, NORMA 2000) (in Russian).

 

Dictionaries

22. Bulatov Mykhailo, Filosofskyi slovnyk [Philosophic Dictionary] (Stylos 2009) (in Ukrainian).

23. Dal’ Vladimir, Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka: reprintnoe vosproizvedenie izdanij 1955, 1889-1882 [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: Reprinted Reproduction of the Editions of 1955, 1889-1882] (Russkij jazyk 1989-1991) (in Russian).

24. Ozhegov Sergej, Slovar’ russkogo jazyka: okolo 57000 slov [Dictionary of the Russian Language: About 57,000 Words] (N Shvedova red, 16-e izd, Russkij jazyk 1984) (in Russian).

 

Journal articles

25. Kasumov Tofik, ‘Sociologija pravosudija: voprosy metodologii i predvidenija’ [‘Sociology of Justice: Issues of Methodology and Foresight’] (2008) 5 SOTIS 26 (in Russian).

26. Mahrelo Maryna, ‘Avtonomna kontseptsiia poniattia “sud” yak osnova instytutu spravedlyvoho sudu’ [‘Autonomous Concept of the Notion of “Court” as the Basis of the Fair Trial Institution’] [2013] 10(2) Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 69 (in Ukrainian).

27. Riker Pol, ‘Akt sudzhennia’ [‘Act of Judgment’] (2001) 7-8 Dukh i litera 74 (in Ukrainian). 28. Semjonov Jurij, ‘Formy obshhestvennoj voli v doklassovom obshhestve: tabuitet, moral’ i obychnoe pravo’ [‘Forms of Public Will in the Pre-Class Society: Tabuity, Morals and Common Law’] (1997) 4 Jetnograficheskoe obozrenie 3 (in Russian).

29. Shcherbaniuk Oksana, ‘Stanovlennia kontseptsii sudovoho prava’ [‘Establishment of the Concept of Judicial Law’] [2015] 1(32) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu Pravo 157 (in Ukrainian).

30. Skliarenko Vitalii, ‘Etymolohichni rozvidky’ [‘Etymological Investigations’] 2011 (5) Movoznavstvo 3 (in Ukrainian).

 

Conference papers

31. Usenko I ta inshi (red), Sudova vlada v Ukraini i sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku [The Judiciary in Ukraine and in the World: History, Present Times, Prospects of Development]: materialy XXV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii [Materials of the XXV International History and Law Conference] (SMD 2011) ch 1 (in Ukrainian).

 

Dissertations

32. Baronin Denys, ‘Pravovyi status sudu v Ukraini’ [‘Legal Status of the Court in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho 2015) 145 (in Ukrainian).

 

Websites

33. Kuijer Martin, ‘Tribunal Established by Law’ (Bulgarian lawyers for human rights) <http://blhr.org/media/documents/Tribunal_established_by_law_1.doc> accessed 7 March 2018 (in English).