Назва статті Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач Науково-дослідної лабораторії з проблемних питань протидії наркозлочинності навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8519-4649 kxenon46@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри права Університету Короля Данила (Івано-Франківськ, Україна) kxenon46@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2020
Сторінки [173-187]
Анотація

Розвиток сучасної історико-правничої науки потребує нового бачення певних етапів державотворення в Україні, зокрема періоду перебування українських земель у складі Австро-Угорщини, та оцінки політичних і соціальних процесів, що відбувалися в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Необхідно розвіяти міф про ліберальний характер австрійського правління на окупованих землях Галичини та розглянути колоніальну політику австрійської влади, яка була спрямована на експлуатацію природних ресурсів, дискримінацію культури, мови, обмеження громадянських прав населення Галичини.

Метою статті є розгляд правотворчої діяльності К. Левицького з протидії колоніаль ній політиці австрійської влади в Галичині.

Виділено характерні риси колоніальної політики, наслідками якої у Галичині стало гальмування розвитку економіки, обмеження прав місцевого населення, включаючи використання української мови, культури, насадження чужої культури та релігії, варварська експлуатація природних ресурсів. Колоніальна політикаавстрій ської влади також призвела до масштабної корупції, що проявилося у судових процесах, пов’язаних із розкраданням мільйонних державних позик на будівництво залізниць у Галичині. Показано, що австрійська влада створила колоніальну систему управління в Галичині та місцеву систему самоврядування, де головну роль відігравали представники польської аристократії та іноземного капіталу.

У своїй депутатській діяльності в австрійському парламенті К. Левицький вніс низку законопроєктів, спрямованих на протидію колоніальній політиці щодо захис ту української мови, економіки, запобігання варварській експлуатації природних ресурсів та зубожіння сільського господарства за допомогою зменшення податків, виділення позик на придбання сільськогосподарської інвентаризації та посівний матеріал, а також безкоштовне надання допомоги при катастрофах. Як член бюджетного комітету парламенту Австрії К. Левицький здійснював контроль за розподілом коштів та їх витрачанням. Одночасно з цим були внесені пропозиції до зміни виборчого законодавства, які передбачали передачу частини повноважень у сфері управління Галицькому сейму та органам місцевого самоврядування.

 

Ключові слова історія; правотворча діяльність; Кость Левицький; Галицький сейм; українські культурно-освітянські товариства; австрійський парламент; колоніальна політика
References

Bibliography

Authored books

 1. Andrukhiv I ta Svorka V ta Kovalyk V, Kost Levytskyi: polityk, hromadskyi diiach, pravnyk (1859–1941) (Nadvinianska drukarnia 2009) (in Ukrainian).

2. Kulchytskyi V, Derzhavnyi lad i pravo v Halychyni (v druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st.): lecture notes (Lvivskyi derzhavnyi universytet 1965) (in Ukrainian).

3. Modrzhinskaya E, Raspad kolonial’noj sistemy i ideologiya imperializma (Nauka 1965) (in Russian).

4. Nepyivoda V, Pravove rehuliuvannia v haluzi lisiv: doba utverdzhennia pidtrymanoho rozvytku (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva, 2004) (in Ukrainian).

5. Vasylyk I, Kost Levytskyi: vid advokata do premiera ZUNR (Zadruha 2013) (in Ukrainian).

 

 Encyclopaedias

6. Colonialism: An International, Social, Cultural, and Political Encyclopedia, t 1: А–М (Melvin E Page ed, 2003) (in English).

 

Journal articles

 7. Ziltener Р, Kunzler D, ‘Impacts of Colonialism – A Research Survey’ [2013] 19 (2) Journal of World-Systems Research 290 (in English).

8. Hryhoruk N, ‘Polityka Avstro-Uhorshchyny stosovno ukrainskoho pytannia v Halychyni v kintsi ХІХ – in beginning of ХХ st.’ [2013] 2 (1) Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia 181 (in Ukrainian).

9. Kondratiuk S, ‘Rozvytok doktryny ukrainskoho parlamentaryzmu v Halychyni u skladi Avstro-Uhorshchyny’ (2018) 2 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Ser. Yurydychn 1 (in Ukrainian).

10. Markovskyi V, ‘Pravovyi status ukrainskoi movy u Avstro-Uhorskii imperii’ (2010) 1 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav Seriia: Yurydychna 48 (in Ukrainian).

11. Matskevych M, ‘Konstytutsiine zakonodavstvo Avstro-Uhorshchyny druhoi polovyny ХІХ st. i pravova platforma ukrainskoho natsionalnoho rukhu’ (2009) 5 Pravo Ukrainy 161 (in Ukrainian).

 

Dissertations

12. Kulchytskyi V, ‘Politychnyi aparat kolonialnoho upravlinnia Skhidnoiu Halychynoiu (druha polovyna XIX – pochatok XX st.)’ (dys d-ra yuryd nauk, 1969) (in Ukrainian).

13. Stechyshyn A, Pravovi pohliady i derzhavotvorcha diialnist Kostia Levytskoho (dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).