Назва статті Невизначеність vs визначеність кримінального законодавства України
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, начальниця відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8679-124X trostuk@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [67-80]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-067
Анотація

Визначеність vs невизначеність кримінального закону України є важливою проблемою сьогодення. Одним із завдань оновлення кримінального законодавства України є з’ясування оптимального рівня визначеного та невизначеного контенту у тексті Кримінального кодексу України (КК України).

Метою статті є встановлення співвідношення невизначених і визначених формулювань у тексті КК України та обґрунтування того, які з них доцільно використовувати у ньому. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 1) охарактеризувати основні проблеми встановлення співвідношення між визначеним і невизначеним у тексті нормативно-правових актів у наукових підходах, зокрема й зарубіжної правової доктрини, а також у практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ); 2) виокремити об’єктивні та суб’єктивні причини існування невизна чених формулювань у тексті КК України, навести конкретні приклади невизна ченого контенту у чинному КК України; 3) дослідити можливість існування невизначеного контенту у тексті КК України.

Основні наукові результати полягають у такому: погляди у зарубіжній правовій доктрині відносно співвідношення визначеного та невизначеного у законодавстві здебільшого полягають у розумному балансі між вказаним вище контентом; в окремих рішеннях ЄСПЛ міститься вказівка на пропорційність визначеного та невизначеного у будь-якому законі; встановлюючи співвідношення невизначеного та визначеного у тексті КК України, доцільно вести мову не про усунення, а про оптимізацію невизначеності; правова невизначеність кримінально-правових норм обумовлюється як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами; виокремлено таку якісну характеристику кримінально-правових норм, як ступінь їхньої визначеності; до невизначеного контенту віднесено оцінні поняття, відкриті переліки, дискреційні повноваження органів держави у кримінально-правових відносинах, латентність тексту КК України, юридичні фікції, юридичні презумпції; досліджено, що невизначеність можуть породжувати й формалізовані положення КК України, наприклад, казуїстичні переліки. КЛЮЧОВІ СЛОВА: невизначеність; невизначений контент; визначеність; Кримінальний кодекс України; тлумачення; реалізація правових норм.

 

Ключові слова невизначеність; невизначений контент; визначеність; Кримінальний кодекс України; тлумачення; реалізація правових норм
References

Bibliography

Authored books

1. Hart, H. L. A. The Concept of Law (Oxford University Press 1997) (in English).

2. Schauer F, Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning (Harvard University Press 2009) (in English).

3. Aleksy R, Poniatye y deistvytelnost prava (otvet yurydycheskomu pozytyvyzmu) [The Concept and Validity of Law (A Response to Legal Positivism)] (Ynfotropyk Medya 2011) (in Russian).

4. Hriazyn Y, Tekst prava (Opyt metodolohycheskoho analyza konkuryruiushchykh teoryi) [Law Text (An Experience of Methodological Analysis of Competing Theories)] (Eesty raamat 1983) (in Russian).

5. Hubaeva T, Slovesnost v yurysprudentsyy [Words in Jurisprudence] (Kazanskyi hosudarstvennyi unyversytet 1995) (in Russian).

6. Yvanchyn A, Zakonodatelnaia tekhnyka y ee rol v rossyiskom uholovnom pravotvorchestve [Legislative Technique and Its Role in Russian Criminal Law-Making] (Yurlytynform 2011) (in Russian).

7. Zahynei Z, Kryminalno-pravova hermenevtyka [Criminal Law Hermeneutics] (ArtEk 2015) (in Ukrainian).

 

Translated books

8. David R i Zhoffre-Spinozi K, Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti [Main Legal Systems of Our Time] (Tumanov V per s fr, Mezhdunarodnye otnoshenija 2009) (in Russian).

 

Journal articles

9. Cass R. Sunstein, ‘Problems with Rules’ (1995) 83 California Law Review 1026 (in English). 10. Christie G, ‘Vagueness and Legal Language’ (1964) 48 Minnesota Law Review 885–911 (in English).

11. Kaplow L, ‘Rules Versus Standards’ (1992) 42 An Economic Analysis, Duke Law Journal 557–629 (in English).

12. Schlag P, ‘Rules and Standards’ [1985] 33(2) Ucla Law Review 379–430 (in English).

13. Sultanov A, ‘Pravovaia opredelennost – chast dolzhnoi pravovoi protsedury yly kak v zakon ob ekstremyzme pravovuiu opredelennost vvodyly’ [‘Legal Certainty – Part of Due Process or How Legal Certainty Was Introduced Into the Law on Extremism’] (2015) 1 Advokat 5–17 (in Russian).

14. Zahynei Z ta Kvasha O, ‘Shchodo imunitetu vid kryminalnoho peresliduvannia za nezakonne zbahachennia okremykh vysokoposadovtsiv’ [‘Regarding Immunity from Criminal Prosecution for Illegal Enrichment of Certain Top Officials’] (2018) 11 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 34–40 (in Ukrainian).

 

Dissertations

15. Zahynei Z, ‘Hermenevtyka kryminalnoho zakonu Ukrainy’ [‘Hermeneutics of Criminal Law of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

16. ‘Verkhovnyi Sud postavyv pid zahrozu deklaruvannia’ [‘Supreme Court Jeopardizes Declaration’] (Tsentr protydii koruptsii – storinka u facebook) <https://www.facebook. com/antac.ua/photos/a.218043741627757/2656898681075572/?type=3&theater> (accessed: 10.02.2020) (in Ukrainian).

17. ‘Kontent’ [‘Content’] (Slovnyk ukrainskoi movy online) <http://services.ulif.org.ua/expl/ Entry/index?wordid=193469&page=1381> (accessed: 03.02.2020) (in Ukrainian).