Назва статті Судова експертиза у вирішенні земельних спорів щодо використання земель для містобудівних потреб: проблеми теорії та практики
Автори

 кандидат юридичних наук, старший дослідник, директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Одеса, Україна) ripenko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [187-197]
Анотація

У процесі проведення сучасної земельної реформи відбулася зміна харак теру та змісту земельних відносин. Одночасно змінилася і юридична природа земельних спорів: причини виникнення, умови і порядок їх розгляду та вирішення. Причиною земельних спорів (конфліктів) є соціально-економічні, психологічні та інші протиріччя інтересів певних суб’єктів, властиві будь-якому суспільству загалом, певній спільності індивідів, а також окремим особам зокрема. У разі виникнення спору щодо використання земель для містобудівних потреб, в основі такого спору перебуває конфлікт містобудівних інтересів певних суб’єктів щодо використання земель (земельних ділянок) для містобудівних потреб. Проте у доктрині земельного права дотепер системно не розглядалися питання використання висновків судових експертів (експертів), експертів з питань права, наукових і науково-правових висновків під час вирішення земельних спорів щодо використання земельних ділянок для містобудівних потреб.

Мета статті полягає у розкритті поняття земельного спору, значення судової експертизи у вирішенні земельних спорів щодо використання земельних ділянок для містобудівних потреб, висвітленні проблемних питань теорії та практики проведення земельної і будівельної судових експертиз.

У процесі дослідження проаналізовано поняття земельного спору, співвідношення категорій “спір” і “конфлікт”, сформульовано визначення земельного спору.

Обґрунтовується, що для вирішення земельних спорів щодо використання земель для містобудівних потреб частіше за все виникає потреба у проведенні земельної та будівельної судової експертизи (експертних досліджень).

На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що залучення висновку судового експерта при розгляді земельних спорів як у судовому, так і у позасудовому порядку сприятиме об’єктивному розгляду такого спору, адже без спеціальних знань судового експерта встановлення відповідних фактів та обставин є у багатьох випадках неможливим.

 

Ключові слова земельні спори; захист земельних прав; судова експертиза; земельно-технічна експертиза; оціночно-земельна експертиза; дослідження з питань землеустрою; будівельно-технічна експертиза
References

Bibliography

Authored books

1. Ancupov A i Shipilov A, Konfliktologija: uchebnik dlja vuzov [Conflict Resolution Studies: Textbook for Universities] (JuNITI 2000) (in Russian).

2. Jeĭsman A, Zakljuchenie jeksperta (struktura i nauchnoe obosnovanie) [Expert Opinion (Structure and Scientific Justification)] (Juridicheskaja literatura 1967) (in Russian).

 

Edited books

3. Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Pohribnyi O ta Karakash I red, Istyna 2003) (in Ukrainian). 4. Zemelnyi kodeks Ukrainy: komentar [Land Code of Ukraine: Commentary] (Hetman A ta Shulha M red, Odysei 2002) (in Ukrainian).

5. Juridicheskaja konfliktologija [Legal Conflict Resolution Studies] (Kudrjavcev B red, 1995) (in Russian).

 

Journal articles

6. Arseniuk A, ‘Zemelnyi spir yak protsesualna katehoriia: doktrynalno-pravovyi analiz’ [‘Land Dispute as a Procedural Category: Doctrinal and Legal Analysis’] [2014] 29 (1) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo 233–35 (in Ukrainian).

7. Burova L, ‘Shchodo spivvidnoshennia katehorii “konflikt” ta “spir” u sferi prava intelektualnoi vlasnosti’ [‘On the Correlation between the Categories “Conflict” and “Dispute” in the Domain’ of Intellectual Property Law’] [2016] 3 (2) Evropsky politicky a pravni diskurz 238–42 (in Ukrainian).

8. Darendorf R, ‘Jelementy teorii social’nogo konflikta’ [‘Elements of Social Conflict Theory’] (1994) 5 Sociologicheskie issledovanija 142–7 (in Russian).

9. Karakash I, ‘Pravove rehuliuvannia rozghliadu ta vyrishennia zemelnykh sporiv yak harantiia zakhystu prav na zemliu’ [‘Legal Regulation of Land Dispute Consideration and Resolution as a Guarantee of Land Rights Protection’] (2017) 12 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 132 (in Ukrainian). 10. Kivalov S, ‘Vyborchyi spir yak riznovyd publichno-pravovoho sporu’ [‘Electoral Dispute as a Type of Public-Law Dispute’] (2011)

10 Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii 9 (in Ukrainian).

 

Theses

11. Leiba L, ‘Pravove rehuliuvannia vyrishennia zemelnykh sporiv’ [‘Legal Regulation of Land Dispute Resolution’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).