Назва статті Шляхи імплементації Cтатуту Міжнародного кримінального суду в законодавство України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [144-149]
Анотація У статті здійснюється аналіз ефективності діяльності Міжнародного кримінального суду в контексті імплементації в національне законодавство України. На основі аналізу українського й іноземного теоретичного та практичного досвіду гармонізації кримінальних і кримінально-процесуальних норм обґрунтовується необхідність імплементації Римського статуту на прикладі конкретних держав. Наводяться наукові прогнози щодо подальших кроків для запобігання конкретним злочинам, які нині неможливо розслідувати в Україні.
Ключові слова кримінальний суд, кримінальне правосуддя, право, механізм, імплементація, гармонізація, злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності.
References