Назва статті До питання про співвідношення категорій «адміністративна юстиція», «адміністративний процес» та «адміністративне судочинство»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [354-361]
Анотація Статтю присвячено питанням визначення співвідношення категорій «адміністративна юстиція», «адміністративний процес» та «адміністративне судочинство» на базі аналізу існуючих наукових точок зору. Запропоноване визначення наведених понять. Наведені та розглянуті істотні ознаки адміністративного судочинства, які дозволяють відрізняти його від інших вже давно існуючих видів судочинства.
Ключові слова адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, адміністративний процес, ознаки адміністративного судочинства, адміністративний суд.
References