Назва статті Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [134-143]
Анотація У статті аналізуються особливості здійснення пасивного виборчого права в процесі парламентських виборів і, зокрема, досліджується питання доцільності його законодавчого обмеження в сучасних умовах демократичної легітимації. Автором здійснено аналіз виборчого законодавства України та внесено пропозиції щодо удосконалення інституту пасивного виборчого права. Обґрунтовується позиція про запровадження виборчих обмежень стосовно кандидатів на здобуття представницького мандата до парламенту. Зокрема, пропонується зміна вікового цензу та цензу осілості, введення вимог щодо знання державної мови та морально-етичних критеріїв до кандидатів. Окрім того, розглянуто питання удосконалення вимог щодо несумісності мандата депутата та невиборності окремих посадових осіб держави.
Ключові слова пасивне виборче право, парламентські вибори, виборчий ценз.
References