Назва статті Розвиток захисту прав людини в межах правової системи Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [129-138]
Анотація Розглядаючи політику Європейського Союзу стосовно відбудови систем демократії в колишніх європейських комуністичних країнах та участь ЄС у процесі реалізації принципу захисту прав людини та основних свобод, не виникає жодного сумніву стосовно важливості захисту прав людини в рамках правової системи ЄС. У статті аналізується розвиток принципу захисту прав людини в ЄС. Дослідження законодавства Європейського Союзу та судової практики вказує, що існують три основні етапи, пов’язані з розвитком принципу захисту прав людини в ЄС: перший етап — відхилення Судом ЄС принципу захисту прав людини в рамках законодавства Співтовариства; другий етап — утвердження, визнання і захист вказаного принципу Судом ЄС; третій етап — регулювання та контроль дотримання основних прав і свобод на європейському рівні. Ґрунтуючись головним чином на практиці Суду ЄС, стаття має на меті відповісти на такі питання: чим пояснюється відсутність явного закріплення принципу захисту прав людини в установчих договорах; який внесок Суду ЄС у виправлення цієї ситуації; яким чином сформувалось європейське acquis для забезпечення принципу захисту основних прав; який сучасний стан розвитку законодавства ЄС у сфері захисту прав людини в рамках європейського правопорядку.
Ключові слова права людини, Хартія основних прав Європейського Союзу, правопорядок ЄС, Суд Європейського Союзу, acquis.
References
Схожі статті: