Назва статті Законність і справедливість як сталі ціннісні очікування та орієнтири в історії законодавства і законознавства
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [139-147]
Анотація У статті запропоновано думку про те, що законність і справедливість є найбільш сталими ціннісними орієнтирами історії законодавства, законознавства і політичної думки багатьох народів і країн Заходу, Сходу і Росії протягом усієї історії від давнини до сьогодення.
Ключові слова закон, законність, право, справедливість, історія, законодавство, легіспруденція, політична думка, реформа, революція.
References