Назва статті Праворозуміння: поняття і типологія
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [204-210]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню юридичного та філософського значення категорії «праворозуміння». Автор дає визначення цієї категорії та розкриває її значення для правознавства та правової реальності. Також вивчаються базові елементи категорії «праворозуміння»: суб’єкт, об’єкт, риси, функції, типологія. Велика увага приділена авторській комплексній типології праворозуміння на базі багатофакторного аналізу існуючих теорій. Розглянуті особливості розвитку праворозуміння на пострадянському просторі.

Ключові слова праворозуміння, філософсько-правова категорія, сутність права, теорія права, методологія дослідження права.
References