Назва статті Право людини на демократію як наріжний камінь права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [51-72]
Анотація Демократія не є необхідною умовою для верховенства права і для здійснення прав людини. Разом з тим без демократії та вимоги рівної участі у прийнятті демократичних рішень залишаються незавершеними і правові основи держави, і права особи, оскільки обидва не володіють спорідненістю (Ю. Габермас) зі свободою індивіда. Ця свобода не знаходить свого належного вираження, якщо права людини представляються йому патерналістським чином, тобто якщо ця людина не бере участі в обговоренні та прийнятті рішень.
Ключові слова гідність, право на демократію, патерналізм, участь у прийнятті рішень.
References
Схожі статті: