Назва статті Порівняльне цивільне право як навчальна дисципліна
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [471-485]
Анотація

Інтернаціоналізація суспільного життя, глобалізація економіки, активізація світогосподарських і гуманітарних зв’язків, регіональна інтеграція, уніфікуючий вплив міжнародно-правового регулювання, прагнення до вирівнювання умов конкуренції на світовому ринку — все це привело до зближення національних систем цивільного права різних країн, ініціювало процес гармонізації цивільного права у світовому масштабі, тенденцію до зближення національних систем цивільного права, до уніформності в регулюванні важливих компонентів цивільно-правових відносин. У цивільному праві багатьох країн з’явилися зовнішні запозичення на основі трансплантації фрагментів або навіть цілих інститутів права зарубіжних країн, імплементації у національне право норм міжнародних конвенцій. Такий розвиток «глобального виміру» цивільного права робить необхідними структурну перебудову навчальної дисципліни цивільного права, розробку нових напрямів наукових досліджень, підготовку навчальних курсів та посібників з новими структурою і змістом.

Значення порівняльного цивільного права як навчальної дисципліни полягає в тому, що під час навчання студенти мають можливість пізнати багатющий світовий досвід у сфері цивільно-правового регулювання для вдосконалення національного законодавства.

Ключові слова порівняльне правознавство, порівняльне цивільне право, національне право, порівняльний аналіз, цивільно-правові відносини.
References
Схожі статті: