Назва статті Вчення про предмет цивільного процесуального права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [102-111]
Анотація

У статті дається нарис процесуальної доктрини щодо вчення про предмет цивільного процесуального права. Доводиться необхідність подальшого переосмислення проблеми предмета цивільного процесуального права, зважаючи на вплив Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини на сферу цивільного судочинства та цивільного процесу загалом як системи інституційних елементів судової влади, несудових органів цивільної юрисдикції та відповідних цивілістичних процедур.

Ключові слова предмет цивільного процесуального права, цивільне процесуальне право, цивільне судочинство, цивільний процес
References