Назва статті Конституційна скарга в Польщі: модель, доктринальне тлумачення та проблеми застосування
Автори

Dr. Habil., ад’юнкт Інституту політичних наук Варшавського університету (м. Варшава, Польща) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8231-4454 zalesnyjacek@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [25-38]
DOI 10.33498/louu-2018-12-025
Анотація

У статті подано характеристику конституційної скарги в Польщі. Після понад двадцяти років її запровадження у 1997 р. до польського правового порядку розкрито нормативну модель скарги, її доктринальне тлумачення, а також проблеми застосування. Аналіз конституційної скарги було зроблено через призму чотирьох основних питань: хто може її подати до Конституційного Трибуналу (суб’єкт конституційної скарги); який предмет скарги (предмет конституційної скарги); за яких обставин це може бути зроблено (субсидіарний характер конституційної скарги); наслідки розгляду скарги Конституційним Трибуналом (індивідуальні та публічні наслідки розгляду конституційної скарги).

У контексті юриспруденції Конституційного Трибуналу та наслідків, що випливають із неї, в захисті суб’єктивних прав заявників висловлюється теза про те, що в контексті захисту конституційних свобод і суб’єктивних прав конституційна скарга не відіграє значної ролі в Польщі. Вона є крайнім (marginalnym) заходом, спорадичним, таким, що лише в окремих ситуаціях приносить заявнику бажані наслідки. Третьорядне значення конституційної скарги на захист конституційних прав і свобод, головним чином, зумовлено обмежувальним запровадженням (restrykcyjnego zaplanowania) скарги в положеннях Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. Як субсидіарний (додатковий) захід на тлі інших заходів правової охорони, які здійснюються Конституційним Трибуналом, конституційна скарга не має наслідком негайне поновлення захисту прав і свобод скаржника. Для того щоб це здійснити, скаржник має клопотати про відкриття провадження перед органом, який застосував правові положення, що суперечать Конституції, і цей орган само с тійно вирішує справу, яка ним розглядалася. Крім того, практика Конституційного Трибуналу сформувала обмежувальну кваліфікацію конституційних скарг, що надійшли для розгляду. Близько 95 % процесуальних актів, внесених до Конституційного Трибуналу як “конституційна скарга”, не підлягають визнанню з формальних причин.

Аналіз двадцятирічної конституційної юриспруденції дає змогу сформулювати висновки у ролі de lege ferenda. Насамперед погляд на ефективність конституційної скарги як засобу захисту прав і свобод індивіда потребує такої техніки Конституційного Трибуналу у здійсненні повноважень ухвалювати рішення реформаційного характеру щодо предмета спору за участю особи, тобто вироків, які вирішують конфлікт, у межах якої проти особи застосовано правові приписи, що порушують її конституційні права і свободи.

 

Ключові слова конституційна скарга; Польща; модель скарги; захист свободи та суб’єктивних прав; застосування; субсидіарний характер скарги; ефективність конституційної скарги
References List of legal documents 
Cases 
1. Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm. (in Polish).
2. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. (in Polish).
3. Dz.U. z 2016 r. poz. 2072 (in Polish).
4. Postanowienie TK z 12 lipca 2004 r. Ts 32/03. OTK ZU 2004. Nr 3B, poz. 174 (in Polish).
5. Postanowienie TK z 12 października 2004 r. Ts 35/04. OTK ZU 2005. Nr 1B, poz. 25 (in Polish). 
6. Postanowienie TK z 14 września 2009 r. SK 51/08. OTK ZU 2009. Nr 8A, poz. 127 (in Polish). 7. Postanowienie TK z 15 września 2011 r. Ts 256/09. OTK ZU 2011. Nr 5B, poz. 359 (in Polish). 
8. Postanowienie TK z 20 grudnia 2007 r. SK 67/05. OTK ZU 2007. Nr 11A, poz. 168 (in Polish). 
9. Postanowienie TK z 20 grudnia 2007 r. SK 67/05. OTK ZU 2007. Nr 11A, poz. 168 (in Polish). 
10. Postanowienie TK z 22 maja 2007 r. SK 70/05. OTK ZU 2007. Nr 6A, poz. 60 (in Polish). 
11. Postanowienie TK z 6 kwietnia 2011 r. SK 21/07. OTK ZU 2011. Nr 3A, poz. 28. W 2013 r. (in Polish). 
12. Postanowienie TK z 6 października 2004 r. SK 42/02. OTK ZU 2004. Nr 9A, poz. 97 (in Polish). 
13. Postanowienie TK z 8 kwietnia 2008 r. SK 80/06. OTK ZU 2008. Nr 3A, poz. 51 (in Polish). 
14. Wyrok TK z 16 listopada 2011 r. SK 45/09. OTK ZU 2011. Nr 9A, poz. 93 (in Polish). 
15. Wyrok TK z 30 października 2012 r. SK 8/12. OTK ZU 2012. Nr 9A, poz. 111 (in Polish). 
16. Wyrok TK z 8 czerwca 1999 r. SK 12/98. OTK ZU 1999. Nr 5, poz. 96 (in Polish). 

Bibliography 
Authored books 
17. Dąbrowski M, Domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (2017) (in Polish). 
18. Szmulik B, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym (2006) (in Polish). 

Edited books 
19. Biłgorajski A and Śladkowski M, ‘Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny’ in Urbaniak K (red), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki (Poznań 2015) (in Polish). 
20. Czeszejko-Sochacki Z, ‘Formy naruszenia konstytucyjnych wolności lub praw’ in J Trzciński (red), Skarga konstytucyjna (2000) (in Polish). 
21. Dąbrowski M, ‘Skarga konstytucyjna w polskim porządku prawnym jako nieefektywny środek ochrony praw i wolności jednostki’ in Urbaniak K (red), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki (2015) (in Polish). 
22. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku (2017) (in Polish). 
23. Kłopocka-Jasińska M and Balicki R, ‘Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej – wybrane problemy’ in Urbaniak K (red), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki (2015) (in Polish). 
24. Naleziński B and Królikowski J and Sułkowski J, ‘Skarga konstytucyjna’ in Romańska M (red), Pozainstancyjne środki ochrony prawnej (2013) (in Polish). 
25. Repel J, ‘Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej’ in Trzciński J (red), Skarga konstytucyjna (2000) (in Polish). 
26. Sobaczewska-Młynarska A, ‘Indywidualne skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego’ in Urbaniak K (red), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki (2015) (in Polish). 
27. Stępień-Załucka B, ‘Skarga konstytucyjna’ in Zięba-Załucka H (red), System ochrony praw człowieka w RP (2015) (in Polish). 
28. Zaleśny J, ‘Legitymizacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego’ in Kuciński J (red), Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość (2012) (in Polish). 

Journal articles 
29. Michalak A and K Pilewska, ‘Skarga konstytucyjna po 30 sierpnia 2015 r.’ (2014) 1-2 Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego 98 (in Polish).