Назва статті Неконституційність законодавчої прогалини
Автори

доктор публічного права (PhD, Франція), радник з правової реформи Консультативної місії Європейського Союзу в Україні* (м. Київ, Україна) vivatjustice@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [114-127]
DOI 10.33498/louu-2018-12-114
Анотація

Стаття звертає увагу на відмову Конституційного Суду України (КСУ) від перевірки конституційності законодавчих прогалин. Ця практика КСУ є сталою та вже має перші негативні наслідки для захисту прав конкретних людей: їм було відмовлено у розгляді їхніх конституційних скарг. Водночас переважна більшість європейських країн здійснює конституційний контроль законодавчої неврегулюваності. Цим самим забезпечується проактивна роль органів конституційної юрисдикції у захисті прав людини з практичної точки зору, в умовах бездіяльності парламенту для захисту цих прав. З огляду на таку ситуацію, стаття має на меті підкреслити негативні практичні наслідки відмови КСУ від перевірки на конституційність законодавчих прогалин. Вона намагається продемонструвати, яким чином відповідні іноземні практики можуть бути рецепійовані Україною. Таким чином, пропонуються шляхи розвитку вітчизняної конституційної доктрини у напрямі більш прогресивних іноземних підходів. Для досягнення мети статті автор здійснює аналіз таких практик. Він де монструє, як вони можуть бути впроваджені в діяльність КСУ, навіть без внесення додаткових змін до національного законодавства. Вже найближчим часом ці пропозиції можуть стати у пригоді для вирішення низки конституційних скарг, пов’язаних із ситуаціями “правового вакууму”. Аналіз свідчить, що у Європі меншістю є конституційні суди, які не переглядають законодавчі прогалини на предмет конституційності. При цьому частина з них, на відміну від України, не робить це через відсутність концепції законодавчої прогалини у їхній національній доктрині. Конституційні суди, які свідомо відмовляються перевіряти прогалини на конституційність, є винятками. До того ж, на відміну від судів, які здійснюють таку перевірку, вони не вирізняються кращими традиціями конституціоналізму. Перевірка прогалин на конституційність цілком може бути впроваджена у практику КСУ. Для цього є низка способів, як-то визнання норм із прогалинами неконсти туційними тільки “в частині, що не закріплює”, тоді як основна частина норми продовжує функціонувати. Однак таке впровадження потребує сміливості, достатньої для зміни консервативної позиції КСУ. Хоча стверджувати про наявність такої сміливості ще зарано, ця стаття може бути використана для розширення існуючих підходів до тлумачення повноважень КСУ у процесі вирішення справ, пов’язаних із такими причинами порушень прав людини, як законодавчі прогалини. 

Ключові слова законодавча прогалина; конституційна скарга; правовий вакуум; конституційний контроль; конституційний суд; довічно засуджені; довічне позбавлення волі
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Codex of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 25.06.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro sudovyi zbir [On Court Fee]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 8 lypnia 
2011 r. № 3674-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (accessed: 
25.06.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 chervnia 2016 r. № 2-rp/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v002p710-16 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
7. Ukhvala Vinnytskoho miskoho sudu Vinnytskoi oblasti [Ruling of Vinnytsia City Court of Vinnytsia Region] vid 13 hrudnia 2017 r., sprava № 127/23945/17, provadzhennia 
№ 1-v/127/1005/17 (accessed: 
25.06.2018) (in Ukrainian). 
8. Vintman proty Ukrainy [Wintman v. Ukraine]: rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [the Judgment of the European Court of Human Rights] u spravi vid 23 zhovtnia 2014 r., zaiava № 28403/05. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a45 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian).
9. Ukhvala Druhoi kolehii Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 18 kvitnia 2018 r. № 115-2(1)2018, sprava № 3-182/2018(1694/18). URL: http://www.ccu.gov.ua/ sites/default/files/docs/115-2i2018.pdf (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
10. Ukhvala Druhoi kolehii Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 5 kvitnia 2018 r. № 32-2(1)/2018, sprava № 3-35/2018(1424/17). URL: http://www.ccu.gov.ua/ sites/default/files/docs/32-2i2018.pdf (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
11. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 10 lypnia 1998 r. № 36-u/1998. URL: http://www.ccu.gov.ua/ docs-search?tid=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=10.07.1998&bo dy_value=&field_textindex_value=&field_speaker_value= (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
12. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 21 bereznia 2002 r. № 9-u/2002, sprava № 2-17/2002. URL: http://www. ccu.gov.ua/docs/941 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 chervnia 2009 r., № 34-u/2009, sprava № 2-35/2009. URL: http://www. ccu.gov.ua/docs/244 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 3-r/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v003p710-18 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography
 
Journal articles 
15. Chovgan V, ‘Konstytutsiina skarha na dovichne’ [‘Constitutional Complaint Against Life Sentence’] accessed 25 June 2018 (in Ukrainian). 
16. Savchyn M, ‘Systematyka sudovoho zakhystu u svitli zoboviazalnoi pryrody prav liudyny’ [‘Systematics of Court Protection in the Light of Binding Nature of Human Rights’] (2016) 3 Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy 6-18 (in Ukrainian). 
17. Shevchuk S, ‘Uzghodzhenist praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy’ [‘Consistency of the Case Law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine’] (2011) 4-5 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 122-130 (in Ukrainian). 

Reports 
18. Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CPT from 21 to 30 November 2016 (CPT/Inf (2017) 15) (in English). 
19. Special Bulletin of the European Commission for Democracy through Law on the XIVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts on Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence / Eds: Sc. R. Dürr, T. Gerwien, D. Jones A. Gorey, M.-L. Wigishoff, Strasbourg, 2008, accessed 25 June 2018 (in English). 

Websites 
20. ‘Denise Teixeira de Oliveira Le contrôle juridictionnel des omissions législatives inconstitutionnelles au Brésil: voie de démocratie continue, instrument inachevé de contre-pouvoir? IXe Congrès Français de Droit Constitutionnel, Association française de droit constitutionnel’ (Lyon, 2014) accessed 25 June 2018 (in French). 
21. Website of the Conference of European Constitutional Courts (in English).