Назва статті Абсолютність права людської гідності (позиції Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина)
Автори
кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України,
суддя Конституційного Суду України у відставці
(м. Київ, Україна)
vi_iwshysh@yahoo.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [57-75]
DOI 10.33498/louu-2018-09-057
Анотація

Така правова категорія, як гідність людини, що міститься у ст. 3 Конституції України, на превеликий жаль, не піддавалася аналізу і трактуванню в Україні органом конституційної юрисдикції, який є єдиним, хто мав би це зробити докладно і багатоаспектно, за більш ніж два десятиріччя свого існування, виходячи із конституційно-правової природи його статусу – тлумача Основного Закону нашої держави. Це породжує правовий вакуум у всій національній теорії щодо прав людини, оскільки право гідності людини, як і право на життя, є визначальним для інших основних прав людини. У такій ситуації ознайомлення з теоретичними напрацюваннями, які здійснили аналогічні інституції країн Європи щодо людської гідності, стає актуальним. Змістовне спрямування статті має ціллю висвітлити лише один із багатьох аспектів, але домінуючий, у доктринальних позиціях Федерального Конституційного Суду Німеччини (ФКС), який стосується абсолютності принципу, закладеного у ч. 1 ст. 1 Конституції Федеративної Республіки Німеччина (Консти туція ФРН) – людська гідність є недоторканною. У межах такої цілі є намагання показати той шлях, який вже пройшов ФКС, а його юридично-концептуальні бачен ня і виклад залишаються сталими. Значну низку доктринальних положень щодо властивостей людської істоти і цінності конкретної особистості ФКС заклав ще на початку своєї діяльності і в подальшому їх переважно розвиває, беручи до уваги суспільні виклики і потреби певного історичного періоду. Метою статті є показ теоретичних підходів і “розгортання” висхідної й основоположної суті ч. 1 ст. 1 Конституції ФРН для інших основних прав, зазначених у ній. Теоретичні тлумачення у рішеннях ФКС, які ґрунтуються на світоглядних філософських поглядах щодо “образу” людини, вже стали серцевиною не лише конституційної доктрини у Німеччині, а й у системі юридичної освіти майбутніх правників. Зважаючи на це, вони є вартими наукової і практичної уваги для подальшого розвитку українського конституціоналізму загалом й особливо для української конституційної юрисдикції зокрема.

 

Ключові слова гідність людини; недоторканність гідності людини; людська гідність; гідність людства; засновницький і основоположний характер та висхідне і функціональне значення конституційних положень щодо гідності людини; зобов’язання державної влади
References
List of legal documents
Cases
1. BVerfGE 1, 97 (99, 100, 103 ff, 106) (in German).
2. BVerfGE 1, 332 (333, 343, 347, 348) (in German).
3. BVerfGE 4, 7 (15 f.) (in German).
4. BVerfGE 5, 85 (204. f.) (in German).
5. BVerfGE 6, 7 (9) (in German).
6. BVerfGE 6, 32 (36, 41) (in German).
7. BVerfGE 7, 198 (205) (in German).
8. BVerfGE 9, 89 (95) (in German).
9. BVerfGE 12, 45 (53) (in German).
10. BVerfGE 12, 113 (123) (in German).
11. BVerfGE 13, 132 (152) (in German).
12. BVerfGE 15, 249 (255 f.) (in German).
13. BVerfGE 15, 283 (286) (in German).
14. BVerfGE 16, 191 (194) (in German).
15. BVerfGE 20, 31 (32) (in German).
16. BVerfGE 21, 362 (369, 372) (in German).
17. BVerfGE 22, 21 (28) (in German).
18. BVerfGE 24, 119 (144) (in German).
19. BVerfGE 25, 269 (285) (in German).
20. BVerfGE 27, 1 (5, 6) (in German).
21. BVerfGE 27, 344 (351) (in German).
22. BVerfGE 28, 151 (159, 163) (in German).
23. BVerfGE 28, 243 (243 f., 254 ff, 263, 264) (in German).
24. BVerfGE 30, 1 (39) (in German).
25. BVerfGE 30, 173 (193, 194, 313) (in German).
26. BVerfGE 32, 98 (106, 108) (in German).
27. BVerfGE 32, 373 (379) (in German).
28. BVerfGE 33, 23 (29) (in German).
29. BVerfGE 33, 367 (374) (in German).
30. BVerfGE 34, 238 (245) (in German).
31. BVerfGE 35, 202 ((221, 225, 235 f.) (in German).
32. BVerfGE 35, 366 (376) (in German).
33. BVerfGE 36, 174 (188) (in German).
34. BVerfGE 38, 105 (114) (in German).
35. BVerfGE 39, 1 (36 ff, 41, 43) (in German).
36. BVerfGE 39, 334 (349) (in German).
37. BVerfGE 40,121 (133) (in German).
38. BVerfGE 45, 187 (223, 227 f., 245, 254 f., 259 f.) (in German).
39. BVerfGE 46, 160 (164) (in German).
40. BVerfGE 48, 127 (163) (in German).
41. BVerfGE 48, 346 (361) (in German).
42. BVerfGE 49, 24 (53, 64) (in German).
43. BVerfGE 49, 89 (142) (in German)
44. BVerfGE 49, 286 (297 ff.) (in German).
45. BVerfGE 50, 125 (133) (in German).
46. BVerfGE 50, 166 (170, 175) (in German)
47. BVerfGE 50, 205 (214, 215) (in German).
48. BVerfGE 50, 256 (262) (in German).
49. BVerfGE 50, 290 (338) (in German).
50. BVerfGE 51, 43 (58) (in German).
51. BVerfGE 52, 223 (247) (in German).
52. BVerfGE 52, 256 (261) (in German).
53. BVerfGE 54, 148 (153) (in German).
54. BVerfGE 54, 341 (357) (in German).
55. BVerfGE 55, 144 (150) (in German).
56. BVerfGE 56, 37 (42, 43 f., 49) (in German).
57. BVerfGE 56, 216 (235) (in German).
58. BVerfGE 56, 363 (373, 393) (in German).
59. BVerfGE 57, 250 (250, 284 f.) (in German).
60. BVerfGE 57, 361 (382) (in German).
61. BVerfGE 58, 208 (225) (in German).
62. BVerfGE 59, 125 (133) (in German).
63. BVerfGE 59, 128 (163) (in German).
64. BVerfGE 61, 18 (27) (in German).
65. BVerfGE 61, 126 (137 f.) (in German).
66. BVerfGE 64, 261 (272, 281, 284) (in German).
67. BVerfGE 69, 1 (22) (in German).
68. BVerfGE 72, 105 (115 ff.) (in German).
69. BVerfGE 72, 155 (170, 172) (in German).
70. BVerfGE 74, 102 (124 f.) (in German).
71. BVerfGE 75, 348 (360) (in German).
72. BVerfGE 75, 369 (380) (in German).
73. BVerfGE 79, 51 (63) (in German).
74. BVerfGE 79, 256 (268) (in German).
75. BVerfGE 80, 109 (121) (in German).
76. BVerfGE 80, 244 (255) (in German).
77. BVerfGE 80, 367 (379) (in German).
78. BVerfGE 82, 60 (80, 85, 87) (in German).
79. BVerfGE 84, 133 (158) (in German).
80. BVerfGE 85, 360 (385 f.) (in German).
81. BVerfGE 86, 288 (312, 313) (in German).
82. BVerfGE 87, 209 (228) (in German).
83. BVerfGE 88, 203 (251 f.) (in German).
84. BVerfGE 89, 346 (353) (in German).
85. BVerfGE 91, 93 (111) (in German).
86. BVerfGE 93, 266 (293) (in German).
87. BVerfGE 95, 96 (140) (in German).
88. BVerfGE 95, 220 (241, 242) (in German).
89. BVerfGE 96, 245 (249) (in German).
90. BVerfGE 96, 375 (398, 399, 400) (in German).
91. BVerfGE 102, 347 (367) (in German).
92. BVerfGE 102, 370 (389) (in German).
93. BVerfGE 107, 275 (284) (in German).
94. BVerfGE 109, 133 (134, 149 ff., 156 ff., 167 ff., 180 ff., 187 ff.) (in German).
95. BVerfGE 109, 279 (311, 313, 314, 319, 320, 330) (in German).
96. BVerfGE 110, 1 (13) (in German).
97. BVerfGE 113, 154 (164) (in German).
98. BVerfGE 115, 118 (152 ff., 157 ff., 164) (in German).
99. BVerfGE 115, 320 (358 f.) (in German).
100. BVerfGE 117, 71 (89 ff., 94 f, 110 ff., 114 ff.) (in German).
101. BVerfG, 2. Kammer des Zweiten Senats, NJW 1993, S. 3190 (3190) (in German).
102. BVerfG, 2. Kammer des Zweiten Senats, NJW 1994, S. 783; NJW 1994, S. 783 (784)
(in German).
103. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, NJW 2001, S. 594; NJW 2001, S. 2957 (2959);
NJW 2006, S. 3409 (in German).
104. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, NJW 2001, S. 2957 (2958 f.) (in German).
105. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluß vom 27.10.2006 – 1 BvR 2103/06 –
juris (in German).
106. BVerfG, Urteil des Ersten Senats, NJW 2008, S. 822 (829) (in German).
107. BVerfGK 3, 49 (52 f.) (in German).
108. BVerfGK 3, 39 (53) (in German).
109. BVerfGK 5, 237 (243) (in German).
110. BVerfGK 7, 120 (122 f) (in German).
Bibliography
Authored books
111. Ladiges M, Die Bekämpfung nicht-staatlicher Angreifer im Luftraum: unter besonderer
Berücksichtigung des § 14 Abs. 3 LuftSiG und der strafrechtlicher Beurteilung der
Tötung von Unbeteiligten (Schriften zum Öffentlichen Recht, Bd. 1068) (2007) 375 ff.
(in German).
112. Morlok M, Selbstverständnis als Rechtskriterium (Ius Publicum, Bd. 6) (Tübingen
1993) 69 (in German).
113. Stern K, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV: Die einzelnen
Grundrechte, 1. Halbband: Der Schutz und die freiheitliche Entfaltung des Individuums,
1. Kapitel, 1. Abschnitt: Der Schutz der Existenz, Persönlichkeit und Rechtsstellung des
Menschen, § 97: Die Würde des Menschen (2006) 3-118, 62 (in German).
Edited books
114. Bernstorff Jochen von, Pflichtenkollision und Menschenwürdegarantie. Zum Vorrang
staatlicher Achtungspflichten im Normbereich von Art. 1 GG, in: Der Staat, Bd. 47, Heft 1
(2008) 21-40, 24 ff. (in German).
115. Dicke K, ‘Die der Person innewohnende Würde und die Frage der Universalität der
Menschenrechte’ in: Heiner Bielefeldt and Winfried Brugger and Klaus Dicke (Hrsg),
Würde und Rechte des Menschen, Festschrift für Johannes Schwartländer zum 70. (1992)
161-182, 164 (in German).
116. Merkel R, ‘§ 14 Abs. 3 Luftsicherungsgesetz: Wann und warum darf der Staat töten?’
in: Juristenzeitung, Bd. 62, Heft 8 (2007) 373-385, 376.
117. Palm U, ‘Die Person als ethische Rechtsgrundlage der Verfassungsordnung’ in: Der
Staat, Bd. 47, Heft 1 (2008) 41-62, 56 (in German).
118. Starck C, in: Hermann von Mangoldt and Friedrich Klein and Christian Starck (Hrsg),
Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1, 5. Aufl., München 2005, Art. 1 Rn. 28 (in German).
119. Wolfgang Graf Vitzthum, Eher Kant als Klon, in: Kristian Kühl (Hrsg), Juristen-
Rechtsphilosophie (Schriften zu Rechts- und Staatsphilosophie) Bd. 8 (2007) 213-230
(in German).
Journal articles
120. Böckenförde E-W, ‘Die Würde des Menschen war unantastbar’ (2003) 204 Frankfurter
Allgemeine Zeitung 33.