Назва статті Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог
Автори

доктор історичних наук, професор (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3381-9840 ryduk37@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2019
Сторінки [293-315]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-11-293
Анотація

Нормативно-правовою підставою функціонування системи судоустрою України є нова редакція Конституції України, інші оновлені та новоприйняті закони, пов’язані з конституційною реформою 2016 р. у частині правосуддя. Основні проблеми судової реформи в Україні вже стали предметом вивчення вчених-науковців.

Метою статті є комплексний аналіз основних оновлених положень Конституції і законів України щодо нової системи судоустрою, видів судів загальної юрисдикції, складу судів нових рівнів, їхніх інстанційних повноважень у контексті сучасних конституційної реформи в Україні та міжнародних стандартів. Міжнародні вимоги щодо системи судоустрою викладені в низці міжнародних і європейських документів. Відповідно до них внесено зміни до Конституції і Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, прийнято нові закони. Система судоустрою країни зазнала суттєвих змін як за змістом, так і за формою. Її зміст наповнився положеннями, що переважно відповідають міжнародним стандартам, про що зазначила Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Розширено принципи, за якими будується судоустрій. За багаторазовим наполяганням Європейської Комісії “За демок ратію через право” (Венеційська Комісія) відбувся перехід від чотирирівневої системи судоустрою (місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України) до трирівневої (місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд). Законом України “Про судоустрій і статус суддів” у новій редакції ліквідовані вищі спеціалізовані суди й розширено структуру Верховного Суду, у складі якого діють касаційні суди з розгляду категорій справ, що раніше належали до відання вищих спеціалізованих судів, які існували у галузі цивільного, кримінального, адміністративного та господарського права. Таку позицію Парламенту України схвалила й ОБСЄ. Для розгляду окремих категорій справ у системі судоустрою на конкурсній основі створено і діє Вищий антикорупційний суд, триває конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати. Вони мають розглядати справи, що віднесені до їхньої юрисдикції процесуальним законом. Розкривається процедура їхнього створення як судів першої та апеляційної інстанцій з розгляду окремих категорій справ, структура та особливості формування. Акцентується увага на важливості створення Вищого антикорупційного суду, особливій ролі у його формуванні Громадської ради міжнародних експертів.

Одним із найважливіших елементів судової реформи є ліквідація Верховного Суду України і створення нового Верховного Суду. Внесені зміни до Конституції України вдосконалили його структуру та оновили зміст роботи. Верховний Суд став єдиним судом касаційної інстанції. Він залишається найвищим судом у системі судоустрою України, котрий забезпечує сталість та єдність судової практики, що схвально сприйняла ОБСЄ. Розширено повноваження Верховного Суду, кількісно та якісно сформовано новий склад, який згідно з внесеними змінами від 16 жовтня 2019 р. передбачено знову оновити, докорінно змінилася структура, підвищилася роль його Пленуму тощо. З метою деполітизації та ліквідації тиску на судову владу й відповідно до рекомендацій Венеційської Комісії змінено суб’єкт утворення і ліквідації судів (нині ним є Верховна Рада України, а не Президент України). Схваливши позитивні елементи реформування системи судоустрою, ОБСЄ у своєму висновку від 30 червня 2017 р. зазначила, що деякі положення закону про судоустрій і статус суддів потребують перегляду або подальшого удосконалення. Вона наголосила на необхідності створення детального процесуального законодавства, яке регулювало б функціонування нової системи судоустрою.

Зауважено, що при проведенні судової реформи виникло чимало проблем: кваліфікаційне оцінювання кандидатів на посаду суді здійснюється повільно та не завжди прозоро, у новостворених місцевих судах й апеляційних судах гостро не вистачає суддівських кадрів, зростає на них навантаження справами, що погіршує оперативність та якість розгляду справ, шкодить реалізації принципу доступу громадян до суду. Автор вважає, що на поліпшення складу Верховного Суду й суддівського врядування спрямовані внесені зміни до законів України про судоустрій і статус суддів та Вищу раду правосуддя від 16 жовтня 2019 р. тощо.

 

Ключові слова Конституція України; реформування; конституційно-правові засади; система; судоустрій; міжнародні та європейські стандарти
References

Bibliography

 

Authored books

1. Khotynska-Nor O, Teoriia i praktyka sudovoi reformy v Ukraini [Theory and Practice of the Judicial Reform in Ukraine] (Alerta, Pravova yednist 2016) (in Ukrainian).

2. Kuibida R ta inshi, Formuvannia novoho Verkhovnoho Sudu: kliuchovi uroky [Forming of the New Supreme Court: Key Lessons] (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

3. Sudova reforma v Ukraini: realii ta perspektyvy: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii 18 lystopada 2016 r. [Judicial Reform in Ukraine: Realities and Prospects: Materials of Scientific and Practical Conference of 18.11.2016] (Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2017) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Maliarenko V, ‘Sudoustrii’ [‘System of Judiciary’] v Shemshuchenko Yu holov red, Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 5 (Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” imeni M P Bazhana 2003) 717-8.

 

Journal articles

5. ‘Konstytutsiinyi protses: potochnyi rezultat, ryzyky i perspektyvy: Analitychna dopovid Tsentru Razumkova’ [‘The Constitutional Process: Current Result, Risks and Prospects: Analytical Report by the Razumkov Center’] (2016) 5-6 Natsionalna bezpeka i oborona 3-52 (in Ukrainian).

6. ‘Utverdzhennia yevropeiskoi modeli sudochynstva i verkhovenstva prava – priorytety sudovoi reformy ta vidnovlennia suspilnoi doviry do sudiv v Ukraini: interviu uchasnykiv forumu – zhurnalu “Pravo Ukrainy”’ [‘Establishment of the European Judicial Model and the Rule of Law – Priorities of the Judicial Reform and Rebuilding of Public Trust in Courts of Law in Ukraine: Interview by Participants of the Forum – Journal “Law of Ukraine”] (2014) 11 Pravo Ukrainy 74-135 (in Ukrainian).

7. Horodovenko V, ‘Realizatsiia pryntsypu verkhovenstva prava u tsyvilnomu sudochynstvi v umovakh reformuvannia pravosuddia’ [‘Implementation of the Rule of Law Principle in Civil Court Procedure in the Context of Reforms of Justice’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 65-78 (in Ukrainian).

8. Krusian A, ‘Konstytutsiina yustytsiia ta konstytutsiini peretvorennia v Ukraini’ [‘Constitutional Justice and Constitutional Transformations in Ukraine’] (2016) 1 Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava 31-6 (in Ukrainian).

9. Moskvych L, ‘Dovira do sudu: stan ta instrumenty vplyvu’ [‘Trust in the Court of Law: Current Situation and Instruments of Influence’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 9-25 (in Ukrainian).

10. Prylutskyi S, ‘Sud yak pershoosnova predmeta sudovoho prava Ukrainy’ [‘Court as the Key Pillar of the Subject Matter of Judicial Law in Ukraine’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 26-51 (in Ukrainian).

11. Shcherbaniuk O, ‘Indyvidualna konstytutsiina skarha yak zasib zabezpechennia konstytutsiinoi demokratii’ [‘Individual Constitutional Complaint as a Means of Ensuring Constitutional Democracy’] (2018) 12 Pravo Ukrainy 77-91 (in Ukrainian).

12. Shemshuchenko Yu, ‘Sudova reforma v Ukraini u svitli yevropeiskoho dosvidu: konstytutsiinyi aspekt’ [‘Judicial Reform in Ukraine in the Light of the European Experience: the Constitutional Aspect’] [2016] 6(33) Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva 48-9 (in Ukrainian).

 

Conference papers

13. ‘Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii’ [‘Modern Challenges and Topical Issues of the Judicial Reform in Ukraine: Materials of the Second International Scientific and Practical Conference’] (Shcherbaniuk O holova redkol, 2018) (in Ukrainian).

 

Newspapers

14. ‘U nas unikalnyi shans – provesty vsi neobkhidni reformy’ [‘We Have a Unique Chance – to Make All of the Necessary Reforms’] Holos Ukrainy (3 veresnia 2019) 1-2 (in Ukrainian).

15. Selivanov A ta inshi, ‘Vidkrytyi lyst – Zvernennia osoblyvoho suspilnoho znachennia’ [‘Open Letter – Appeal of Special Public Importance’] Holos Ukrainy (29 serpnia 2019) 7 (in Ukrainian).

16. Selivanov A, ‘Sudova vlada maie proity reformu ponovlennia svoho avtorytetu i doviry’ [‘The Judiciary Should Undergo a Reform to Rebuild the Credibility and Trust in It’] Holos Ukrainy (7 lystopada 2017) 4 (in Ukrainian).

 

Websites

17. ‘Dniprovskyi apeliatsiinyi sud napravyv do VKKSU ta VRP zvernennia z pryvodu aktualnoi problemy – nestachi suddivskykh kadriv v apeliatsiinomu sudi’ [‘Dnipro Court of Appeal Submitted an Appeal to the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Judicial Council Regarding the Topical Issue – the Lack of Judicial Staff at the Court of Appeal’] (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

18. ‘Novyi Verkhovnyi sud na try chetverti skladatymetsia iz suddiv – rezultaty konkursu’ [‘The New Supreme Court by Three Quarters Will Consist of Judges – Competition Results’] (Unian, 28.07.2017) (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

19. ‘Oholosheno konkurs na zainiattia vakantnykh posad suddiv apeliatsiinykh sudiv: Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy’ [‘Competition for Vacant Positions of Appellate Court Judges Has Been Announced: High Qualification Commission of Judges of Ukraine’] (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

20. ‘Spilna zaiava shchodo sytuatsii v sudovii systemi holiv VS, VRP, VKKSU, RSU, DSA Ukrainy, rektora NShSU’ [‘Joint Statement on the Situation in the Judicial System Regarding Chairmen of the Supreme Court, the High Judicial Council, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Council of Judges of Ukraine, the State Judicial Administration of Ukraine, and Rector of the National School of Judges of Ukraine’] (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

21. ‘Stosovno sytuatsii navkolo konkursu na posadu suddi mistsevoho sudu’ [‘On the Situation around the Competition for the Position of Local Court Judge’] (Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv) (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

22. ‘VKKS nazvala 39 peremozhtsiv na posady do antykorsudu’ [‘High Qualification Commission of Judges of Ukraine Named 39 Winners to Hold Positions at the Anti-Corruption Court’] (Ukrainska pravda, 06.03.2019) (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).

23. Tkachuk O, ‘Plenum VS maie vyslovytysia shchodo nestachi suddivskykh kadriv u sudakh ta problem, shcho poviazani iz kvalifotsiniuvanniam’ [‘The Plenum of the Supreme Court Should Express Its Position Regarding the Lack of Judicial Staff in Courts and the Problems Associated with Qualification Assessment’] (accessed: 01.10.2019) (in Ukrainian).