Назва статті Зміст і види процесуального розсуду Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
Автори

доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) bevzenkovm@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2019
Сторінки [114-135]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-04-114
Анотація

З метою забезпечення виконання завдання адміністративного судочинства, його “гнучкості”, якнайповнішого захисту та відновлення прав, свобод, інте ресів фізичних (юридичних) осіб, ефективного здійснення процесуальних функцій адміністративні суди, так само як і Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) наділені процесуальними повноваженнями, що їх вони реалізують на власний розсуд. Водночас процесуальний розсуд КАС ВС не може бути безмежним, свавільним. Означений розсуд (свобода дій) зумовлюється фактичними обставинами, приписами законодавства, судовою практикою, практикою Європейського суду з прав людини.

Слід відзначити, що необхідність обґрунтованого вибору об’єктивно притаманна всьому процесу розгляду і вирішення адміністративної справи або процесуальним діям, пов’язаним із нею.

Мета статті полягає у розкритті сутності й особливостей процесуального розсуду КАС ВС, критеріїв такого розсуду; ось ті принципові теоретико-прикладні положення, яким варто приділити достатню увагу. Поява процесуального розсуду адміністративних судів взагалі й процесуального розсуду адміністративного суду касаційної інстанції зокрема пов’язується із прийняттям у 2005 р. Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України).

Вчинення кожної процесуальної дії, зокрема відкриття касаційного провадження, передбачає не лише перевірку відповідності фактичних обставин адміністративної справи нормам КАС України, а й ретельну оцінку кваліфікуючих ознак адмі ністративної справи (фактичних спірних правовідносин, предмета доказування, учасників спірних правовідносин, суб’єкта владних повноважень та інших суб’єктів, норм права), фактичних чи процесуальних обставин (“справа незначної складності”, “питання права, що має фундаментальне значення”, “значний суспільний інтерес або виняткове значення справи”, “помилкове віднесення судом першої інстан ції справи до категорії справ незначної складності” тощо).

Як наслідок такої оцінки КАС ВС обирає певний вид процесуального рішення з тих, що передбачені КАС України.

Кожна процесуальна дія (їх сукупність), кожна стадія адміністративного процесу охоплюються чималою кількістю оціночних понять, що пояснює значну широту процесуального розсуду КАС ВС. Відповідно, кожному виду процесуальної активності КАС ВС притаманний відповідний “свій” вид процесуального розсуду, який потребує ґрунтовного наукового дослідження і розкриття.

Свобода здійснення КАС ВС своїх повноважень є доволі значною, натомість поняття, зміст та особливості процесуального розсуду ще не набули належного обґрунтування сучасною адміністративною процесуальною наукою, так само як і не були перевірені практикою адміністративного судочинства. Однак уже зараз видається очевидним, що свобода здійснення повноважень КАС ВС (його процесуальний розсуд) має різні види, межі, зміст свого прояву.

Кожному виду процесуального розсуду КАС ВС відповідає “власний” перелік критеріїв. Опрацьовуючи фактичні обставини, витлумачуючи їх і відповідні їм норми матеріального права, роблячи висновки щодо відповідності фактичних обста вин нормам права, Суд перевіряє їх на відповідність критеріям із переліку для певного виду процесуального розсуду. Певна річ, вичерпно перерахувати й описати критерії процесуального розсуду КАС ВС у певній адміністративній справі непросто, оскільки доволі часто фактичні обставини справи не є однозначними, їх досить складно оцінити, витлумачити й порівняти з нормами матеріального права.

 

Ключові слова адміністративний суд; Касаційний адміністративний суд; Верховний Суд; процесуальний розсуд; адміністративний процес; адміністративне судочинство; адміністративна справа; Кодекс адміністративного судочинства України
References

Bibliography

Authored books

1. Hufen F, Verwaltungsprozessrecht [Textbook] (7, vollig neu bearbeitete Auflage Verlag C H, Beck 2008) (in German).

2. Tsyppelius R, Metodyka pravozastosuvannya [Methodology of Law Enforcement] (Yustinian 2016) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Bevzenko V ta inshi (uklad), Nauka administratsiyi y administratyvnoho prava. Zahalna chastyna (za vykladamy profesora Yuriya Paneyka) [The Science of Administration and Administrative Law. General Part] (Dakor 2016) (in Ukrainian).

4. Hrytsenko I ta inshi (uklad), Administratyvne pravo i protses UNR v ekzyli: nevidoma pravnycha spadshchyna Ukrayiny [Administrative Law and Process of the Ukrainian People’s Republic in Exile: Ukraine’s Unknown Legal Heritage] (I Hrytsenko za zah red, Dakor 2015) (in Ukrainian).

5. Shloer B ta Kornuta R, Administratyvna yustytsiia v Ukraini: proekt zakonu pro sudy v administratyvnykh spravakh 1932 roku [Administrative Justice in Ukraine: Draft Law on Administrative Courts of 1932] (Foliant 2011) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Holovatyy S, ‘Verkhovenstvo prava (pravovladdya): yak yoho tlumachytʹ Venetsiyska Komisiya. Verkhovenstvo prava: dopovid, skhvalena Venetsiiskoiu Komisiieiu na 86-mu plenarnomu zasidanni (Venetsiia, 25-26 bereznia 2011 roku)’ [‘Rule of Law (Power): How it Interpreted by the Venice Commission. Rule of Law: Report Endorsed by the Venice Commission at the 86th Plenary Meeting (Venice, March 25-26, 2011)’] (2011) 10 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

7. Pudel’ka Y, ‘Ponyatiye usmotreniya i razgranicheniye s sudebnym usmotreniyem’ [‘The concept of discretion and distinction from the judicial discretion’] v Yezhegodnik publichnogo prava 2017: Usmotreniye i otsenochnyye ponyatiya v administrativnom prave [Public Law Yearbook 2017: Discretion and Evaluation Concepts in Administrative Llaw] (Infotropik Media 2017) (in Russian).