Назва статті Предмет адміністративного права як “вічнозелений” сюжет адміністративно-правової науки
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) ssg777@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2019
Сторінки [29-45]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-029
Анотація

У статті акцентується увага на проблематиці предмета адміністративного права як явища, що характеризується актуальністю на всіх етапах розвитку та становлення цієї галузі публічного права.

Мета статті полягає у приверненні уваги до тієї обставини, що жваві дискусії, які сьогодні ведуться стосовно предмета адміністративного права та його складових, можуть і повинні знайти свій логічний вихід. Вчені-правники повинні домовитися, що вважати предметом адміністративного права, та визначитися із тими суспільними відносинами, які його наповнюють. Це, на відміну від точних наук, є можливим та доцільним.

Встановлено, що у межах адміністративного права нині важливою видається спроба неупередженого об’єктивного погляду на його предмет. Це явище, яке характеризується теоретико-методологічною та системотвірною значущістю. Вказане не є перебільшенням, оскільки предмет, відповідаючи на запитання “що вивчає ця галузь?”, фактично спрямовує на перелік, усвідомлення та розуміння складових – суспільних відносин, які врегульовуються нормами цієї галузі права. Акцентовано увагу на тому, що предмет відповідає на запитання “що вивчає?” адміністративне право, а не “що вивчало?” (ретроспективний погляд) чи “що буде вивчати?” (перспек тивний погляд).

Зазначено, що, на жаль, нерідко наука адміністративного права функціонує не “на випередження”, а постфактум, намагаючись аналізувати те, що вже набуло сили юридичного рішення суб’єктів владних повноважень. Такий підхід не видається оптимальним. І, зауважується у статті, це стосується не тільки реалізації владних повноважень держави (у широкому розумінні) у тих чи інших сферах суспільного життя, а й розвитку адміністративного права як науки та навчальної дисципліни. Реформувати цю царину без попереднього залучення фахівців і широкого громадського обговорення – це означає ставити під сумнів результати такого реформування.

Особлива увага приділена виокремленню характерних особливостей предмета адміністративного права, до яких належать: однорідний характер відповідних суспіль них відносин (в іншому випадку ці суспільні відносини регулюються декількома галузями права); якісна відмінність суспільних відносин, що входять до предмета адміністративного права; необхідність урахування Концепції реформи адмі ністративного права України, у межах якої значною мірою оновилося наукове уявлення предмета адміністративного права; відхід від виняткового “управлінського” характеру суспільних відносин, що становлять предмет адміністративного права.

Сформовано власну позицію стосовно розширення чи звуження предмета адміністративного права. Як видається, розширення предмета адміністративного права не повинно перетворюватися на самоціль, неконтрольований процес, при якому суспільні відносини, що у нього входять, із часом будуть важко піддаватися класифікації на підставі певних спільних рис і характеристик. Водночас розпорошення предмета адміністративного права шляхом виокремлення із нього правових утворень і претендування їх на самостійний статус не повинно мати суб’єктивний характер, а має бути максимально обґрунтованим і затребуваним юридичною наукою та правозастосовною практикою.

 

Ключові слова предмет адміністративного права; адміністративне право; суб’єкт публічної адміністрації; правові відносини; Концепція реформування адміністративного права
References

Bibliography

Authored books

1. Kurinnyi Ye, Predmet i ob’iekt administratyvnoho prava Ukrainy [Subject Matter and Object of Administrative Law of Ukraine] (Lira ltd 2004) (in Ukrainian).

2. Stetsenko S, Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine] (Atika 2011) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Aver’ianov V (holova red kol), Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Administrative Law of Ukraine. Academic Course], t 1 (Iurydychna dumka 2004) (in Ukrainian). 4. Aver’ianov V, Vybrani naukovi pratsi [Selected Scientific Works] (Shemshuchenko Yu red, In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2011) (in Ukrainian).

5. Bandurka O (zah red), Administratyvne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna. Akademichnyi kurs [Administrative Law of Ukraine. Common Part. Academic Course] (Zolota mylia 2011) (in Ukrainian).

6. Bytiak Yu (ker avt kol), Administratyvne pravo: pidruchnyk [Administrative Law: Textbook] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

7. Elystratov A, ‘Osnovnye nachala admynystratyvnoho prava’ [‘Fundamental Principles of Administrative Law’] v Shemshuchenko Yu (holova redkol), Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky [Anthology of Ukrainian Legal Thought], t 5 (Iurydychna knyha 2003) (in Russian).

8. Holosnichenko I, ‘Optymizatsiia predmeta administratyvnoho prava’ [‘Optimization of the Subject Matter of Administrative Law’] v Dzhuzha O ta Dziuba V ta Stetsenko S (red), Administratyvne pravo i protses: shliakhy vdoskonalennia zakonodavstva i praktyky: naukovo-praktychna konferentsiia [Administrative Law and Process: Ways to Improve Legislation and Practice: Scientific and Practical Conference] (Kyiv nats un-t vnutr sprav 2006) (in Ukrainian).

9. Kolomoets T, ‘Predmet admynystratyvnoho prava: k voprosu poyska novoho formata v sovremennoi ukraynskoi admynystratyvno-pravovoi nauke’ [‘Subject Matter of Administrative Law: More about Searching for a New Format in the Modern Ukrainian Administrative Law Science’] v Admynystratyvnoe pravo: razvytye teoretycheskykh osnov y modernyzatsyia zakonodatelstva [Administrative Law: Development of Theoretical Foundations and Modernization of Legislation] (Voronezhskyi hosud un-t 2013) (in Russian).

10. Mykolenko O, ‘Nastupnytstvo v nautsi administratyvnoho prava’ [‘Continuity in the Science of Administrative Law’] v Pysarenko N (vidp red), Pytannia administratyvnoho prava [Administrative Law Issues], kn 1 (Pravo 2017) (in Ukrainian).

11. Pysarenko N, ‘Protsesualni pravovi vidnosyny u strukturi predmeta administratyvnoho prava’ [‘Procedural Legal Relations Within the Structure of the Subject Matter of Administrative Law’] v Pysarenko N (vidp za vyp), Pytannia administratyvnoho prava [Administrative Law Issues], kn 2 (Oberih 2018) (in Ukrainian).

 

Journal articles

12. Kolomoiets T, ‘Administratyvno-protsesualne pravo – samostiina haluz natsionalnoho prava (v aspekti poshuku novoi modeli predmetu administratyvnoho prava Ukrainy’ [‘Law of Administrative Procedure – a Standalone Branch of National Law (in Terms of Searching for a New Model of the Subject Matter of Administrative Law of Ukraine’] (2016) 1 Publichne pravo 26 (in Ukrainian).

13. Kurinnyi Ye, ‘Ob’iekt ta predmet ukrainskoho administratyvnoho prava: zmistovna ta aksiolohichna sutnist katehorii’ [‘The Object and Subject Matter of Ukrainian Administrative Law: the Substantial and Axiological Essence of Categories’] (2016) 1 Publichne pravo 43 (in Ukrainian).

14. Melnyk R, ‘Predmet administratyvnoho prava’ [‘Subject Matter of Administrative Law’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 159-82 (in Ukrainian).

15. Pietkov S, ‘Predmet administratyvnoho prava – konstanta v protsesi transformatsii suspilno-politychnykh vidnosyn’ [‘Subject Matter of Administrative Law – a Constant in the Process of Social and Political Relations Transformation’] (2006) 1 Publichne pravo 37 (in Ukrainian).

16. Rabinovych P, ‘Filosofiia prava: deiaki “vichnozeleni” naukoznavchi siuzhety’ [‘Philosophy of Law: Some “Evergreen” Science-Related Subjects’’] (2011) 8 Pravo Ukrainy 13-20 (in Ukrainian).

17. Stetsenko S, ‘Suchasnyi pohliad na predmet administratyvnoho prava’ [‘A Modern View on the Subject Matter of Administrative Law’] (2016) 1 Publichne pravo 24 (in Ukrainian).

18. Shchavinskyi V, ‘Derzhava yak pozyvach u administratyvnomu protsesi: sutnist ta vidpovidnist pryrodi administratyvnoi yustytsii’ [‘The State as Plaintiff in the Administrative Process: the Essence and Compliance with the Nature of Administrative Justice’] (2015) 4 Publichne pravo 104 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

19. Selivanov A, ‘Spravedlyvist vlady’ [‘Power Justice’] (Holos Ukrainy, Kyiv, № 243, 2016) 6 (in Ukrainian).

 

Conference papers

20. ‘Predmet administratyvnoho prava ta yoho vzaiemozv’iazok z predmetom pravovoho rehuliuvannia inshykh haluzei vitchyznianoho prava’ [‘Subject Matter of Administrative Law and Its Relation to the Subject Matter of Legal Regulation in Other Branches of National Law’] <https://www.youtube.com/watch?v=gOafpKKCE6Y> (accessed: 21.04.2019) (in Ukrainian).