Назва статті Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) vsshcherbyna@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [81-93]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-081
Анотація

Інститут юридичної відповідальності є наріжним каменем будьякої галузі права. Не виняток і господарсько-правова відповідальність як інститут господарського права, який, незважаючи на своє значення у сфері захисту прав та інтересів учасників господарських відносин, не набув належного висвітлення у наукових дослідженнях.

Метою статті є розкриття особливостей господарсько-правової відповідальності й застосування господарських, оперативно-господарських та адміністративногосподарських санкцій до учасників господарських відносин.

Розкриваються особливості господарсько-правової відповідальності, головною з яких є сфера застосування, що зумовлює як підставу застосування заходів зазначеної відповідальності (господарське правопорушення), так і коло суб’єктів господарсько-правової відповідальності, якими є учасники відносин у сфері господарювання.

Відмінними ознаками господарсько-правової відповідальності є: потерпання учасника господарських відносин від несприятливих економічних наслідків не лише майнового, а й організаційного характеру; застосування до правопорушника, крім гос подарських, оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій, а також можливість визначення розміру штрафних санкцій у внутрішньогосподарських відносинах; встановлення видів та розмірів (у випадку їхнього визначення) гос подарських, оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій переважно (а щодо останніх – виключно) законом; позасудовий порядок (процедура) реалізації окремих видів господарсько-правової відповідальності.

Зроблено висновок, що норми Господарського кодексу України (ГК України) загалом відображають особливості господарсько-правової відповідальності як одного з видів юридичної відповідальності та особливості застосування таких заходів господарсько-правової відповідальності, як оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції, а також визнання боржника банкрутом. Водночас підкреслюється, що ГК України в частині регулювання відносин господарсько-правової відповідальності потребує певних змін і пропонуються основні з них.

Зазначається, що проблеми господарсько-правової відповідальності потре бують подальших наукових досліджень із тим, щоб на основі кращих напрацювань вітчизняної та зарубіжної юридичної науки і практики створити сучасну теорію господарсько-правової відповідальності, адекватну існуючим умовам ринкової економіки.

 

Ключові слова господарсько-правова відповідальність; господарські санкції, оперативно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції.
References

Bibliography

Edited books

1. Dzera O ta Kuznyetsova N ta Maydanyk R (red), Tsyvilne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk [Civil Law of Ukraine. Special Part: Textbook] (3-tie vyd, pererob i dopov, Yurinkom Inter 2010) (in Ukrainian).

2. Khozyaystvennoye pravo. Obshchiye polozheniya [Economic Law. General Provisions] (Laptev V red, Nauka 1983) (in Russian).

3. Spasybo-Fatieieva I, ‘Mirkuvannia pro ukrainsku tsyvilistyku [‘Pondering on the Ukrainian Civil Law Science’] v Stefanchuk R (zah red), Spohady pro Lyudynu, Vchenoho, Naukovtsia (do 60-richchya vid Dnia narodzhennia profesora Iryny Volodymyrivny Zhylinkovoyi) [Memories of the Man, the Scientist, the Scholar (to the 60th Birth Anniversary of Professor Iryna Volodymyrivna Zhylinkova)] (Pravo 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 4. Dovhert A, ‘Rekodyfikatsiia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: osnovni chynnyky i peredumovy startu’ [‘Recodification of the Civil Code of Ukraine: Major Factors and Prerequisites for the Start’] (2019) 1 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).