Назва статті Принципи інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк, Україна) провідна наукова співробітниця відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Харків, Україна) hozpravo2@i.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [94-106]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-094
Анотація

Зміна напрямів економічної політики під впливом цифровізації економіки (зокрема її правової інфраструктури) потребує модернізації господарського законодавства. Тому у статті обґрунтовано актуальність запропонованих авторкою трьох спеціальних правових принципів інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання. Йдеться про принципи розбудови не правової інфраструктури загалом, а про її окремі ресурси.

Проведено критичний аналіз щодо обрання державними фіскальними органами України моделі блокуючого контролю при адмініструванні податку на додану вартість. Викрито недоліки реалізації його окремих процедур, починаючи з 2011 р. Доведено, що вони спотворювали призначення охоронної (профілактичної) функції податкового контролю. Позитивно оцінюється новий порядок заповнення наклад них, який прийнято наприкінці 2018 р.

Мета статті – довести необхідність розробки спеціальних принципів здійснення контролю у сфері господарювання, використовуючи інструменти та інші ресурси цифровізації економіки, а саме: а) пропорційності блокуючого контролю зі ступенем порушення вимог при реалізації прав підконтрольними суб’єктами господарювання; б) підвищення рівня зрілості інформаційної безпеки при здійсненні господарської діяльності; в) гарантування прозорості результату самоконтролю суб’єктів господарювання.

Пропонується забезпечити налагодження системи електронних контактів між суб’єктами господарювання та (або) органами контролю на основі не лише загальних, а й спеціальних принципів здійснення контролю у сфері господарювання. Обґрунтовується доцільність зміни утримувача Реєстру податкових накладних шляхом наділення цією функцією Міністерства фінансів України. Доводиться актуальність для науки господарського права такого напряму дослідження, як надання інформаційно-комунікаційної послуги банків, які функціонують на інвестиційному ринку, зокрема, щодо наявності електронної діагностичної картки самоконтролю банку.

Авторка доходить висновку про актуальність зазначеної теми внаслідок того, що у доктрині господарського права розпочато опрацювання проблем правового забезпечення цифровізації економіки, але ці процеси слід пов’язувати з тематикою спеціальних принципів інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання. Такий зв’язок досягається господарсько-правовими засобами

Ключові слова спеціальні принципи; цифрова інфраструктура контролю; інформаційна безпека; діагностична картка
References

Bibliography

Authored books

1. Liashenko L ta Vyshnevskyi O, Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital Modernization of the Ukrainian Economy as an Opportunity for a Breakthrough Development] (2018) (in Ukrainiain).

2. Vinnyk O, Pravove zabezpechennia tsyfrovoi ekonomiky ta elektronnoho biznesu [Legal Support of Digital Economy and E-Business] (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni V Burchaka 2018) (in Ukrainiain).

 

Edited books

3. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh reiderskykh zahroz [An Enterprise’s Economic Security Under the Conditions of Hostile Takeover Threats] (Burbelo O ta Ramazanov S nauk red, Vyd-vo SNU im V Dalia 2015) (in Ukrainiain).

 

Journal articles

4. Dobrovolska V, ‘Metodolohiia kontroliu u sferi hospodariuvannia’ [‘Methodology of Control in the Economic Activity Domain’] (2010) 4 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 57-61 (in Ukrainiain).

5. Vinnyk O, ‘Rehuliuvannia vidnosyn u sferi tsyfrovoi ekonomiky: problemy terminolohii’ [‘Regulation of Relations in the Digital Economy Domain: Terminology Issues’] (2017) 11 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo 163-6 (in Ukrainiain).

 

Thesis

6. Bahanets V, ‘Vdoskonalennia derzhavnoho kontroliu i nahliadu za hospodarskoiu diialnistiu’ [‘Improvement of the State’s Control and Supervision of Economic Activities’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2014) (in Ukrainiain).

 

Dissertations

7. Nykytchenko N, ‘Pravove rehuliuvannia derzhavnoho kontroliu u sferi hospodarskoi diialnosti’ [‘Legal Regulation of the State’s Control in the Economic Activity Domain’] (dys d-ra yuryd nauk, 2015) (in Ukrainiain).

8. Popeljuk V, ‘Pravovoe regulirovanie otnoshenij kontrolja v sfere hozjajstvovanija’ [‘Legal Regulation of the Relations of Control in the Economic Activity Domain’] (dis kand jurid nauk, 2011) (in Russian).

9. Solodchenko S, ‘Pravove zabezpechennia realizatsii kontrolnykh funktsii sub’iektiv hospodariuvannia’ [‘Legal Support for the Exercise of Economic Entity’s Control Functions’] (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainiain).