Назва статті Фіскально-правова природа української держави
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5081-7842 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-5476-2016

p.patsurkivskyy@chnu.edu.ua

 

аспірантка кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5007-2393 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-8834-2016

rarytska@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2019
Сторінки [154-168]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-09-154
Анотація

Децентралізація влади, що розпочалася в Україні, дала старт реформуванню усієї держави. Проте належної стратегії цього реформування суспільство ще не виробило, як і поки що достовірно не з’ясувало, яку саме державу воно де-факто має нині. Важливі знання про цю державу може дати аналіз її податково-правової природи. Адже згідно з однією з найпоширеніших теорій держави саме у податках втілено її економічно виражене існування. Безпосереднім предметом статті є аналіз правової природи сучасної фіскальної держави Україна.

Метою статті є з’ясування найзагальніших причин та закономірностей появи цієї держави, її найголовніших цілей і правових властивостей. Предмет, мета і завдання дослідження визначили методологію статті, а саме антропосоціокультурний підхід.

Аналіз причин і закономірностей появи фіскальної держави Україна, її правових властивостей дав змогу зробити такі висновки: фіскальна держава є якісно виокремленим видом роду податкової держави. Її поява не має жорсткої прив’язки до певного типу цивілізації чи соціально-економічної формації. Вона виникає внаслідок деформації і трансформації через сукупність конкретно-історичних причин істинно публічно-правових цінностей у цінності квазіпублічно-правові. Останні зазвичай проявляються назовні у формі “державних” цінностей. Кардинально відрізняються між собою також основоположні цілі і засоби їх досягнення податкової та фіскальної держав. Якщо у першому випадку сама податкова держава є основним засобом реалізації податкової політики, а платники податків із їхніми потребами виступають у ролі цінностей та цілей цієї держави (саме тому у ХХ–ХХІ ст. за такою державою закріпилася назва соціальної держави), то у фіскальній державі платникам податків та їй самій належать протилежні ролі. Не є винятком і фіскальна держава Україна. Передумови її появи почали формуватися переважно ще у лоні радянського суспільства та завершили у початковий пострадянський період розвитку України. Їй притаманні такі основоположні властивості: захоплення державою податкового права платників податків та соціуму загалом; фіскальний суверенітет держави; примусовий характер податкового обов’язку платників податків перед фіскальною державою; фіскальна природа її податкового права; асиметричність податкового права фіскальної держави.

 

Ключові слова податкова держава; фіскальна держава; правові цінності податкової держави; правові цінності фіскальної держави; правові властивості фіскальної держави
References

Bibliography

Authored books

1. Abbott F, A history and description of Roman political institutions (3rd edn, 1963) (in English).

2. Creveld M, The Rise and Decline of the State (Cambridge University Press 1999) (in English).

3. Douglass C and Wallis J and Weingast B, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (Cambridge University Press 2009) (in English).

4. Hayek F, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (ed by Bartley W W, 1988) (in English).

5. Jasay de A, The State (Liberty Fund 1998) (in English).

6. Mercuro N and Medema S, Economics and the Law: From Posner to Postmodernism and Beyond (2nd edn, Princeton university press 2006) (in English).

7. Polanyi K, Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi (1968) (in English).

8. Robilant E, Societa e persona (1999) (in French).

9. Schumpeter J, The Economics and Sociology of Capitalism (Princeton University Press 1991) (in English).

10. Searle J, The Construction of Social Reality (Free Press 1995) (in English).

11. Gavrilyuk R, Antroposotsiokulturnyiy kod nalogovogo prava: monografiya [Anthroposociocultural Code of Tax Law: Monograph], kn 1: Istoki nalogovogo prava [Tax Law Constants] (Chernivetskyi nats un-t 2014) (in Russian).

12. Gavrilyuk R, Diia norm podatkovoho prava v chasi, prostori ta za kolom osib: monohrafiia [The Effect of Tax Law Provisions in Time, Space and Outside of the Circle of Persons: Monograph] (Ruta 2002) (in Ukrainian).

13. Gavrilyuk R, Pryroda podatkovoho prava: antroposotsiokulturnyi pidkhid: monohrafiia [The Nature of Tax Law: Anthroposociocultural Approach] (Chernivetskyi nats un-t 2014) (in Ukrainian).

14. Gavrilyuk R. Antroposotsiokulturnyiy kod nalogovogo prava: monografiya [Anthroposociocultural Code of Tax Law: Monograph], kn 2: Konstantyi nalogovogo prava [Tax Law Constants] (Chernivetskyi nats un-t 2014) (in Russian).

15. Kucheryavenko N, Kurs nalohovoho prava [A Course of Tax Law], t 2: Vvedenye v teoryiu nalohovoho prava [Introduction to the Theory of Tax Law] (Legas 2004) (in Russian).

16. Piketty T, Kapitalizm u ХХІ stolitti [Capitalism in the Twenty-First Century] (Nash Format 2016) (in Ukrainian).

17. Selivanov V, Pravo i vlada suverennoi Ukrainy: metodolohichni aspekty: monohrafiia [Law and Power of Sovereign Ukraine: Methodological Aspects: Monograph] (In Yure 2002) (in Ukrainian).

18. Taranenko K, Podatkovo-pravovyi paternalizm: pravova sutnist ta formy proiavu: monohrafiia [Tax-Law Paternalism: Legal Essence and Forms of Manifestation: Monograph] (Yurinkom Inter 2018) (in Ukrainian).

 

Edited books

19. Hicks J and Weber W (eds), Carl Menger and the Austrian School of Economics (Clarendon Press 1973) (in English).

20. Gavrilyuk R, ‘Konstytutsiino-pravova pryroda modelei shveitsarskoi fiskalnoi detsentralizatsii: porivnialnyi analiz’ [‘Constitutional Law Nature of Swiss Fiscal Decentralization Models: A Comparative Analysis’] v Posluszny Jerzy (ed), Prawo naszych sasiadow, t. 1: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie (Rzeszow-Przemysl 2013) (in Ukrainian).

21. Gavrilyuk R, ‘Zapadnye doktriny publichnyh uslug’ [‘Western Doctrines of Public Services’] v Gricenko E i Sheveleva N (obshh red), Publichnye uslugi: pravovoe regulirovanie (rossijskij i zarubezhnyj opyt): sbornik [Public Services: Legal Regulation (Russian and Foreign Experience): Compilation] (Wolters Kluver 2007) (in Russian).

22. State law of Germany: Sokraschennyiy perevod nemetskogo semitomnogo izdaniya [State Law of Germany: The State Law of Germany: Abridged Translation of the German Seven-Volume Edition] (Institut gosudarstva i prava RAN 1994) (in Russian).

 

Journal articles

23. Gavrilyuk R, ‘European Doctrines of Tax Law: Comparative Analysis’ [2011] 7(50) Nauchni trudove. Pravni nauki – Ruse (in English).

24. Hellman J and Kaufmann D, ‘Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies’ [2003] 31(4) Journal of Comparative Economics (in English).

25. Kenneth P, ‘New Directions in Legal Education by Herbert L. Packer and Thomas Ehrlich’ (1973) Duke Law Journal (in English).

26. Galgano F, ‘Ob’yavlennaya revolyutsiya’ [‘Declared Revolution’] (2013) 3 Pravovedenie (in Russian).

27. Gavrilyuk R, ‘Evoliutsiia pryrody podatkovykh nadkhodzhen derzhavnoho biudzhetu: deiaki pytannia teorii’ [‘Evolution of the Nature of Tax Revenues to the State Budget: Some Issues of Theory’] (2006) 8 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

28. Gavrilyuk R, ‘“Kvantova superpozytsiia” publichnykh finansiv i efektyvnist pravovoho rehuliuvannia opodatkuvannia: problemy teorii’ [‘“Quantum Superposition” of Public Finance and the Efficiency of Legal Regulation of Taxation: Issues of Theory’] (2009) 6 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

29. Gavrilyuk R, ‘Obgruntuvannia naukoiu antroposotsiokulturnoi pryrody podatkiv i podatkovoho prava’ [‘Science-Based Rationale for the Anthroposociocultural Nature of Taxes and Tax Law’] (2014) 10 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

30. Gavrilyuk R, ‘Sotsialnyi naturalizm yak pryntsyp nauky podatkovoho prava’ [‘Social Naturalism as a Principle of Tax Law Science’] (2005) 10 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

31. Gavrilyuk R, ‘Vlastyvosti doderzhavnoho pererozpodilnoho (podatkovoho) prava’ [‘Properties of Pre-State Redistributive (Tax) Law’] (2014) 6 Yurydychna Ukraina (in Ukrainian).

32. Gavrilyuk R, ‘Vuzlovi problemy rozvytku postradianskoi teorii podatkovoho prava’ [‘Key Problems of Development of the Post-Soviet Tax Law Theory’] (2007) 4 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

33. Patsurkivsky P ta Savkina O, ‘Podatkovo-pravova doktryna Ukrainy: mizh skilloiu etatyzmu i Kharibdoiu liudynotsentryzmu’ [‘The Tax Law Doctrine of Ukraine: Between the Scylla of Etatism and the Charybdis of Human-Centrism’] (2017) 9 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

34. Korablin S, ‘Finansova nestabilnist’ [‘Financial Instability’] Dzerkalo tyzhnia (11, 2019) (in Ukrainian).

 

Thesis

35. Gavrilyuk R, ‘Pryroda podatkovoho prava: antroposotsiokulturnyi pidkhid’ [‘The Nature of Tax Law: An Anthroposociocultural Approach’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy 2015) (in Ukrainian).