Назва статті Правова система в контексті еволюції соціологічного розуміння права
Автори

кандидат юридичних наук, докторант кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4815-5023 alexan4001@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2020
Сторінки [194-217]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-03-194
Анотація

На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше виникає розуміння необхідності переходу до вивчення соціологічної природи права та його ролі у забезпеченні необхідних соціальних результатів.

Метою статті є висвітлення зв’язку концепції правової системи з соціологічним розумінням права, а також трансформації поглядів на сутність і функції правової системи в контексті розвитку соціології права від початку ХХ ст. до сьогодні. У статті розглядається концепція правової системи з позицій соціологічного розу міння права у контексті історико-правового дискурсу, який відображає розвиток як соціології права за останні 100 років, так і еволюцію соціологічного розуміння сутності правової системи, зв’язок останньої з іншими соціальними підсистемами, її структуру і функції.

У статті пропонується аналіз поглядів представників найбільш відомих шкіл соціології права. Зокрема, серед представників європейських учених особлива увага приділяється представникам німецької (М. Вебер та Є. Ерліх) та французької (Е. Дюркгейм, Л. Дюгі) шкіл соціології права. Відзначається той зв’язок між розвитком правової системи та змінами парадигми розвитку суспіль них відносин, який свого часу підкреслювали представники обох зазначених шкіл. Серед інших цікавих ідей слід виокремити думку щодо зменшення ролі держави як регулятора суспільних відносин, пов’язану з розвитком приватноправової сфери та громадянського суспільства, яку свого часу запропонував Л. Дюгі. Аналізуючи праці представників американської школи соціології права (Б. Кардозо, Р. Паунд, К. Ллевеллін), підкреслюється зв’язок правової системи з процедурами здійснення правосуддя та судовою системою як такою, що являє собою механізм двостороннього зв’язку між правом та іншими соціальними підсистемами, який, зі свого боку, забезпечує відповідність розвитку правової системи швидким змінам постіндустріального суспільства.

Головним висновком статті є теза про те, що, аналізуючи право як основну регулятивну систему суспільних відносин, теоретики соціології права підкреслюють різноманітні й багатогранні зв’язки правової системи з іншими соціальними феноменами. Розуміння ж правової системи як системи юридичних комунікацій підкреслює необхідність усвідомлення проблематики особливого статусу інституцій і тих підстав, які уповноважують ці інституції для створення відповідної системи комунікацій.

 

Ключові слова правова система; соціологія права; інституції; правова програма; правові коди
References

Bibliography

Authored books

1. Arnold T, Symbols of Government (Brace & World 1962) (in English).

2. Cardozo B, The Nature of the Judicial Process (Yale University Press 1921) (in English). 3. Clam J, Droit et société chez Niklas Luhmann: la contingence des normes (Presses universitaires de France 1997) (in French).

4. Cotterrell R, The Sociology of Law: An Introduction (Butterworths 1992) (in English).

5. Durlcheim E, Sociologie et philosophie (1924) (in French).

6. Ehrlich E, Grundlegung der Sociologie des Rechts (1913) (in German).

7. Foucault M, Madness and civilization: a history of insanity in the age of reason (Pantheon Books 1965) (in English).

8. Foucault M, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical (Presses Universitaires de France 1963) (in French).

9. Griffith J, The Politics of the Judiciary (Fontana 1991) (in English).

10. Kelsen H, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff: Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht (Tübingen: J. C. B. Mohr 1922) (in German).

11. Kelsen H, General Theory of Law and State (1961) (in English).

12. King M and Thornhill C, Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law (Palgrave Macmillan 2003) (in English).

13. Llevellin K, The Bramble Bush (1930) (in English).

14. Luhmann N, Das Recht der Gesellschaft (Suhrkamp 1993) (in German).

15. Luhmann N, Öffentlich-rechtliche Enschädigung rechtspolitisch betrachtet (1965) (in French). 16. Lukes S, Power: a Radical Theory (Macmillan 1972) (in English).

17. Pound R, Contemporary Juristic Theory (Pamona College 1940) (in English).

18. Pound R, Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press 1922) (in English).

19. Pound R, Law and Morals (1924) (in English).

20. Pound R, Social Control through Law (Transaction Publishers 1942) (in English).

21. Teubner G, Law as an Autopoietic System (Blackwell 1993) (in English).

22. Weber M, Wirtschaft und Gesellschaft (Mohr 1922) (in German).

23. Babaev V (red), Teorija gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: Textbook] (Jurist 2002) (in Russian).

24. Dubovickij V, Sociologija prava: predmet, metodologija i metody [Sociology of Law: Subject Matter, Methodology and Methods] (Pravo i jekonomika 2010) (in Russian).

25. Kudrjavcev V i Kazimirchuk V, Sovremennaja sociologija prava: uchebnik dlja vuzov [Modern Sociology of Law: Textbook for Universities] (Jurist 1995) (in Russian).

26. Lapaeva V, Sociologija prava [Sociology of Law] (NORMA 2000) (in Russian).

27. Merezhko A, Psihologicheskaja shkola prava L. I. Petrazhickogo [L. I. Petrażycki Psychological School of Law] (Feniks 2016) (in Russian).

28. Poljakov A i Timoshina E, Obshhaja teorija prava: uchebnik [General Theory of Law: Textbook] (S-Peterb gos un-t 2005) (in Russian).

29. Shershenevich G, Obshhaja teorija prava [General Theory of Law] (1911) (in Russian).

 

 Edited and translated books

30. Bredemier H, ‘Social Control through Law’ in Evan W (ed), Law and Sociology (Publisher 1942) (in English).

31. Habermas J, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Rehg W trans, Polity 1996) (in English).

32. Luhmann N, ‘The Coding of the Legal System’ in Febbrajo A and Teubner G (ed), State, Law, Economy as Autopoietic Systems (Giuffrè 1991) (in English).

33. Gurvich G, Filosofija i sociologija prava: izbrannye sochinenija [Philosophy and Sociology of Law: Selected Works] (Antonova M i Voronina L per, S-Peterb gos un-t 2004) (in Russian).

34. Djurkgejm Je, O razdelenii obshhestvennogo truda [On the Division of Social Labor] (Jushkevich P per s fr, G M Levinson 1900) (in Russian).

35. Nersesjanc V (obshh red), Problemy obshhej teorii prava i gosudarstva: uchebnik dlja vuzov [Issues of the General Theory of Law and State: Textbook for Universities] (NORMA 2001) (in Russian).

36. Osipov G i Moskvichev L (otv red), Sociologija. Osnovy obshhej teorii: uchebnik [Sociology. Fundamentals of General Theory: Textbook] (Norma 2008) (in Russian).

37. Syryh V (red), Sociologija prava: uchebnoe posobie [Sociology of Law: Study Guide] (Justicinform 2001) (in Russian).

 

Journal articles

38. Aronson M, ‘Roscoe Pound and the Resurgence of Juristic Idealism’ [1940] VI(1) Journal of Social Philosophy 47–83 (in English).

39. King M, ‘Future Uncertainty as a Challenge to Law’s Programmes: the Dilemma of Parental Disputes’ [2000] 63(4) The Modern Law Review 541 (in English).

40. Llevellin K, ‘The Normative, the Légal and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method’ [1940] 49(8) Yale Law Journal 1355–400 (in English).

41. Luhmann N, ‘Codierung des Rechtssystems’ (1986) 17 Rechtstheorie 198 (in German).

42. Luhmann N, ‘Legal Argumentation: an Analysis of its form’ [1995] 58(3) Modern Law Review 294 (in English).

43. Luhmann N, ‘Operational Closure and Structural Coupling: the Differentiation of the Legal System’ (1992) 13 Cardozo Law Review 1427 (in English).

44. Pound R, ‘The Scope and Purpose of the Sociological Jurisprudence’ (1912) 25 Harvard Law Review 513–6 (in English).

45. Jadov V, ‘Razmyshlenija o predmete sociologii’ [‘Reflections on the Subject Matter of Sociology’] (1990) 2 Sociologicheskie issledovanija 4–7 (in Russian).

 46. Lejst O, ‘Tri koncepcii prava’ [‘Three Concepts of Law’] (1991) 12 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 7–8 (in Russian).