Назва статті Трансформація системи джерел господарського процесуального права
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (Маріуполь, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9177-9280 natalaivanuta9@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (Маріуполь, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9571-5145 n.zahorodnya@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [32-43]
Анотація

В умовах динаміки державно-правових процесів в Україні, що відбулися останнім часом, а також у зв’язку з прийняттям нових процесуальних кодексів, які набрали чинності 15 грудня 2017 р., зокрема й Господарського процесуального кодексу України, обумовлюється необхідність звернення до ключової теоретикоприкладної проблеми господарського процесуального права – системи джерел. Судова реформа в Україні обумовлює перегляд усталених і традиційних уявлень процесуальної науки щодо системи джерел господарського процесуального права як її галузеутворюючої складової. Ефективне правосуддя, досягнення справедливого судо чинства та належний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, держави у господарському судочинстві є можливим лише за наявності досконалої та зрозумілої (зокрема й для правозастосування) системи джерел господарського процесуаль ного права.

Мета статті полягає у визначенні факторів, які впливають на трансформацію джерел господарського процесуального права, розкриття сучасного стану системи джерел господарського процесуального права та визначення принципу застосування і взаємодії її складових.

Запропоновано до системи джерел господарського процесуального права віднести не тільки нормативно-правові акти та міжнародні договори, які є основними(традиційними) джерелами, а й нетрадиційні (квазіджерела) (господарські договори, прецеденти тлумачення, правові звичаї, принципи права), які виникають у результаті правозастовної діяльності та є допоміжним інструментарієм, який може суттєво вплинути на упорядкування питання щодо вирішення господарського спору в судах господарської юрисдикції. Визначено принцип субсидіарності, який є в основі застосування та взаємодії традиційних і нетрадиційних (квазіджерел) джерел господарського процесуального права.

Окреслено основні фактори впливу на трансформацію системи господарського процесуального права: еволюція предмета господарського процесуального права, тобто звуження чи розширення переліку та характеру господарських спорів та інших правових питань; зміна національної правової системи, зокрема й у результаті конвергенції нетипових (для романо-германської правової сім’ї) процесуальних елементів (інститутів, механізмів, засобів захисту прав та інтересів); зміна режиму національної судової системи під впливом політичного режиму, історичного розвитку суспільства та держави, особливостей правової системи, правової культури населення тощо; посилення впровадження у міжнародний правовий простір, у результаті чого здійснюється розширення та визнання компетенції міжнародних судових установ, зокрема Європейського суду з прав людини; зміщення акцентів із формального підходу у вирішенні господарських спорів до природних основ їх врегулювання (звичаєве право, правила ділового обігу, верховенство права).

Авторки наголошують на значенні знань щодо системи джерел господарського процесуального права для правозастосовної та правотворчої діяльності, а тематика змісту системи джерел і взаємодії її складових потребує постійної уваги наукової спільноти.

 

Ключові слова джерела; господарське процесуальне право; система; судовий прецедент; господарський договір; господарська юрисдикція; господарське судочинство
References

Bibliography

Authored books

1. Prytyka D ta inshi, Arbitrazhnyi protses: navchalnyi posibnyk [Arbitration Process: Tutorial] (Konsum 2000) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Bajtin M, ‘O juridicheskoj prirode reshenij Konstitucionnogo suda RF’ [‘On the Legal Nature of Decisions of the Constitutional Court of the RF’] (2006) 1 Gosudarstvo i pravo 5–11 (in Russian).

3. Iliushchenko H, ‘Osoblyvosti proiavu pryntsypu dyspozytyvnosti v hospodarskomu sudochynstvi’ [‘Features of the Manifestation of the Principle of Disparity in Economic Proceedings’] (2015) 1 Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu Yurydychni nauky 152–8 (in Ukrainian).

4. Kyryliuk D, ‘Chy vyznaietsia v Ukraini sudovyi pretsedent?’ [‘Whether Judicial Precedent is Recognized in Ukraine’] (2006) 4 Yurydychnyi zhurnal 81 (in Ukrainian).

5. Nikolenko L, ‘Materialni ta protsesualni normy i pravovidnosyny: yikh vzaiemozv’iazok u hospodarskomu sudochynstvi’ [‘Material and Procedural Rules and LegalR: Their Relationship in Economic Proceedings’] (2013) 10 Nashe Pravo 148–54 (in Ukrainian).

6. Shcherbyna V ta Rieznikova V, ‘Suchasni tendentsii rozvytku hospodarskoho protsesu Ukrainy’ [‘Current Trends in the Development of the Economic Process of Ukraine’] (2017) 9 Pravo Ukrainy 9–27 (in Ukrainian).

7. Zahorodnia N, ‘Shchodo kharakterystyky vydiv dzherel hospodarskoho protsesualnoho prava Ukrainy’ [‘Description of the Types of Sources of Economic Procedural Law of Ukraine’] (2015) 1 Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu 30–5 (in Ukrainian).

8. Zor’kin V, ‘Precedentnyj harakter reshenij Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii’ [‘The Case-Law of Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation’] (2004) 12 Zhurnal rossijskogo prava 3–9 (in Russian).

 

Сonference papers

9. Zahorodnya N, ‘Osnovni dzherela hospodarskoho protsesualnoho prava Ukrainy’ [‘The Main Sources of Economic Procedural Law of Ukraine’] v Suchasnyi rozvytok derzhavotvorennia ta pravotvorennia v Ukrayini: problemy teorii ta praktyky: II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv i molodyh vchenyh [The Modern Development of State Formation and Law-Making in Ukraine: Problems of Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists] (2015) (in Ukrainian).

10. Zahorodnyaya N, ‘Znachenie sudebnoy praktiki v hoziaystvenom protsesualnom prave’ [‘The Significance of Judicial Practice in Economic Procedural Law’] v Suchasni problemy zakonodavstva, praktyky yoho zastosuvannia ta yurydychnoi nauky: materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykhuchenykh “Osinni yurydychni chytannia”, vypusk XXIII [Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Applicants for Higher Education and Young Scientists “Outumn Legal Readings” Release XXII] (2017) (in Russian).

11. Zahorodnya N, ‘Shchodo spivvidnoshennia poniatt “tsyvilnyi dohovir” ta “hospodarskyi dohovir”’ [‘Concerning the Relation between the Concepts of “Civil Contract” and “Economic Contract”’] v Mizhhaluzevi zviazky tsyvilnoho, hospodarskoho ta trudovoho prava: Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Interbranch Communication of Civil, Economic and Labor Law: Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference] (2017) (in Ukrainian).

 

Theses

12. Khrystova H, ‘Yurydychna pryroda aktiv Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy’ [‘Legal Nature of Acts of the Constitutional Court of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).