Назва статті Експерт з питань права: теоретико-методологічні засади та вектори реалізації
Автори

 доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Президент Спілки адвокатів України, член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України, Верховного Суду, Національної асоціації адвокатів України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1364-1272 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/ABG-2153-2020 cay@cay.org

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, консультант Комітету Верховної Ради України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5305-1712 grigorenkozakon@gmail.com

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4898-876X rexi2400@ukr.net

 

кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри права Гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний університет” (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2318-1209 Stebelev.advokat@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2021
Сторінки [221-263]
Анотація

Статтю присвячено висвітленню теоретико-методологічних засад реалізації правового статусу експертів з питань права, формуванню їхніх висновків та напрацюванню пропозицій щодо основних векторів подальшого розвитку правового статусу.

Мета статті полягає у висвітленні аспектів правового статусу експертів з питань права з точки зору місця у правовій системі, ролі та значення у процесі правотворчості та правозастосування (насамперед судового правозастосування), а також тлумачення права.

 Авторами реалізовано спробу провести узагальнене дослідження правової природи наукових висновків експертів у галузі права саме як міжгалузевого загальнопроцесуального субінституту, що виконує важливе навантаження у процесі розвит ку соціально-юридичної практики. При цьому автори звертають увагу на те, що експерти з питань права та їхні висновки є різновидом amicus curiae та з точки зору місця відповідних процесуальних норм у системі права, їхньої однорідності у спрямуванні правового регулювання, а також ідентичності правових норм, що мають місце у відповідних галузях права, вважають, що їх можна розглядати як міжгалузевий правовий субінститут такого інституту, як учасник судового процесу/провадження (конституційного, кримінального тощо), що володіє спеціальними знаннями.

Автори наголошують на специфіці об’єктів та суб’єктів відповідних правовідносин у межах міжгалузевого інституту учасника судового процесу/провадження (конституційного, кримінального), який володіє спеціальними знаннями, що визначає модифікацію методу, способів та засобів регулювання у межах субінституту експерта з питань права. Крім того, автори акцентують увагу на таких специфічних властивостях вказаного субінституту. По-перше, правовий статус експертів з питань права регулюється низкою галузей права, а саме галузей процесуального права, а тому є загальнопроцесуальним інститутом. По-друге, має об’єктивно-суб’єктивну природу. По-третє, обумовлює специфіку предмета правового регулювання. По-четверте, є відносно самостійним (автономним) у системі права. По-п’яте, його норми взаємодіють із загальноправовими і міжгалузевими принципами та з нормами відповідних процесуальних галузей права. Це вказує на системність зв’язків цього субінстиуту (генетичних, субординаційних і координаційних). По-шосте, є за своєю сутністю унікальним і виконує тільки йому властиву функцію. По-сьоме, закріплює особливість свого предмета, юридичного статусу суб’єктів, фіксуючи їх специфічною термінологією, законодавчими конструкціями, дефініціями. По-восьме, є формально визначеним. По-дев’яте, має власну функціональну спрямованість.

 

Ключові слова експерт з питань права; висновок експерта у галузі права; amicus curiae; правова експертиза; міжгалузевий загальнопроцесуальний субінститут; практика Європейського суду з прав людини; практика Конституційного Суду України; постанови Верховного Суду
References

Bibliography

 

Authored books

1. Bocharov D, Pravozastosovcha diialnist: poniattia, funktsii ta formy: problemni lektsii (AMSU 2006) (in Ukrainian).

2. Dodin E, Dokazyvanie i dokazatel’stva v pravoprimenitel’noj dejatel’nosti organov sovetskogo upravlenija (Kiev-Odessa 1976) (in Russian).

3. Rossinskaja E, Galjashina E, Nastol’naja kniga sud’i: sudebnaja jekspertiza (Prospekt 2010) (in Russian).

4. Sandevuar P, Vvedenie v pravo (Intratjek-R 1994) (in Russian).

5. Shutak I, Yurydychna tekhnika: kurs lektsii dlia bakalavriv (Kolo 2015) (in Ukrainian).

6. Skakun O, Teoriia prava i derzhavy: pidruch (2-he vyd, Alerta 2010) (in Ukrainian).

7. Todyka Yu, Tlumachennia Konstytutsii i zakoniv Ukrainy: teoriia ta praktyka (Fakt 2001) (in Ukrainian).

 

Edited books

 8. Nalyvaiko L (red), Teoriia ta praktyka pravozastosuvannia u testovykh zavdanniakh: navchalnyi posibnyk (2-he vyd, pererob i dop, 2019) (in Ukrainian).

 

Encyclopedias

9. Oleinykov S, Uvarova O, ‘Instytut prava’ v Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia, t 3: Zahalna teoriia prava (O Petryshyn (holova redkol), Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho 2017) (in Ukrainian).

10. Semenikhin I, ‘Pravova doktryna’ v Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia, t 3: Zahalna teoriia prava (O Petryshyn (holova redkol), Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho 2017) (in Ukrainian).

 

Journal articles

11. Aleksandrov A, ‘Sovremennaja interpretacija klassicheskih koncepcij sudebnogo pravotvorchestva’ [2011] 2 (19) Pravo i upravlenie HHІ vek 130 (in Russian).

12. Antoshkina V, ‘Osoblyvosti tlumachennia v systemi pryvatnoho prava’ [2020] 3 (28) Pravova pozytsiia 12 (in Ukrainian).

13. Barandych S, ‘Pravozastosuvannia v suchasnomu vymiri yurydychnoi nauky’ (2014) 4 Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy 1–7 (in Ukrainian).

14. Byshevets O, ‘Vykorystannia spetsialnykh znan u dokazuvanni v kryminalnykh provadzhenniakh’ (2015) 2 Visnyk kryminalnoho sudochynstva 188 (in Ukrainian).

15. Drishliuk V, ‘Novi zasoby dokazuvannia v hospodarskomu protsesi u svitli sudovoi reformy v Ukraini’ [2018] 4 (1) Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys 116 (in Ukrainian).

16. Fedchuk S, ‘Naukovo-ekspertni doslidzhennia (vysnovky) ta zaluchennia eksperta v haluzi prava: mozhlyvosti vykorystannia u vyrishenni podatkovykh sporiv’ [2018] 3–4 (12–13) Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka) 126 (in Ukrainian).

17. Hetmantsev M, ‘Pravova pryroda vysnovku eksperta u haluzi prava’ (2018) 6 Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo 333–7 (in Ukrainian).

18. Hryhorenko Ye, Perederii O, Stiebieliev A, ‘Perevahy zastosuvannia vysnovkiv eksperta u haluzi prava v advokatskii ta sudovii praktytsi’ [2021] 4 (72) Visnyk Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy 55 (in Ukrainian).

19. Ivanov A, ‘Rech’ o precedente’ (2011) 4 Pravovaja mysl’: istorija i sovremennost’ 4 (in Russian). 20. Karmaza O, ‘Ekspert u haluzi prava v sudovomu protsesi: teoriia ta sudova praktyka’ (2019) 5 Pravo i suspilstvo 94 (in Ukrainian).

21. Konstantyi O, ‘“Amicus curiae” v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy: problemy vprovadzhennia’ (2018) 1 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 97 (in Ukrainian).

22. Krukoves V, ‘Pravovyi status eksperta z pytan prava v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy’ [2019] 2 (18) Aktualni problemy pravoznavstva 125 (in Ukrainian).

23. Levytska N, ‘Mizhhaluzevi normatyvno-pravovi instytuty: deiaki teoretychni pytannia’ [2015] 14 (1) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia 23 (in Ukrainian).

24. Medynska L, ‘Vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy’ [2014] 2 (5) Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk 279–80 (in Ukrainian).

25. Melnyk Ya, ‘Formuvannia systemy protsesualnykh instytutiv rezhymu tsyvilnoi protsesualnoi bezpeky’ [2016] 2 (2) Pravo i suspilstvo 53 (in Ukrainian).

26. Mingela O, ‘Juridicheskaja praktika: pravovoe povedenie i pravosoznanie sub»ektov’ [2015] 18 (1) Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Ser.: Jurisprudencіja 29 (in Russian).

27. Nykolyna K, ‘Osoblyvosti protsedurnykh zasad pravozastosovnoi diialnosti’ (2011) 2 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 69 (in Ukrainian).

28. Ozerskyi I, ‘Ekspertyza v haluzi prava yak nova forma zastosuvannia spetsialnykh znan yurydychnoho psykholoha’ (2019) 5 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 313–6 (in Ukrainian).

29. Perepeliuk A, ‘Pryntsypy ta vymohy prava yak osnovopolozhni zasady pravozastosovnoi diialnosti’ (2012) 3 Almanakh prava 245–9 (in Ukrainian).

30. Pilkov K, ‘Pytannia faktu ta prava: fundamentalne i prykladne rozmezhuvannia obstavyn spravy, yikh yurydychnoi kvalifikatsii ta zastosuvannia prava’ (2020) 8 Pravo Ukrainy 145 (in Ukrainian).

31. Semchyk V, Polivoda O, ‘Naukovo-pravova ekspertyza yak forma doktrynalnoho tlumachennia zakonodavstva’ (2013) 5 Pravo Ukrainy 409–15 (in Ukrainian).

32. Semenikhin I, ‘Tsytuvannia suddiamy naukovykh dzherel: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid’ [2015] 1 (7) Teoriia i praktyka pravoznavstva 10 (in Ukrainian).

33. Shtefan A, ‘Vysnovok eksperta u tsyvilnomu sudochynstvi’ (2018) 2 Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 25 (in Ukrainian).

34. Vasyliev S, ‘Vydy ta systemy dzherel tsyvilnoho sudochynstva zarubizhnykh krain: porivnialno-pravovyi analiz’ (2015) 1 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 47 (in Ukrainian).

35. Yukhymiuk O, ‘Typolohiia pravozastosuvannia’ [2012] 19 (1) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pravo” 133 (in Ukrainian).

 

Conference papers

36. Kochura O, ‘Vyznachennia poniattia “spetsialni znannia” ta yikh vykorystannia u kryminalnomu provadzhenni’ Suchasni tendentsii rozvytku kryminalistyky ta kryminalnoho protsesu tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. do 100-richchia vid dnia narodzhennia prof. M. V. Saltevskoho (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).

 

Theses

37. Bocharov D, ‘Dokazuvannia u pravozastosovnii diialnosti: zahalnoteoretychni pytannia’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2007) (in Ukrainian).

38. Demchuk M, ‘Rol Verkhovnoho Sudu u zabezpechenni yednosti sudovoi praktyky v Ukraini’ (dys kand yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

39. Fedchyshyn A, ‘Ekspertyza v treteiskomu sudochynstvi’ (dys kand yuryd nauk, 2021) (in Ukrainian).

40. Kholodenko N, ‘Orhanizatsiia naukovoho zabezpechennia diialnosti sudiv’ (dys kand yuryd nauk, 2021) (in Ukrainian).

41. Kleshchenko N, ‘Unifikatsiia zakonodavstva: teoretyko-prykladni aspekty’ (dys kand yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

42. Korobov A, ‘Pravovaja kvalifikacija: osnovy, ponjatie, znachenie, jetapy’ (avtoref dis kand jurid nauk, 2005) (in Russian).

43. Romanenko D, ‘Analogija prava (civilisticheskoe issledovanie)’ (dis kand jurid nauk, 2019) (in Russian).

 

Websites

44. Drozdov O, ‘Vtilennia Stratehii rozvytku pravosuddia maie vidbuvatysia spilno z advokaturoiu’ <https://unba.org.ua/news/6783-vtilennya-strategii-rozvitku-pravosuddyamae-vidbuvatisya-spil-no-z-advokaturoyu-oleksandr-drozdov.html> (accessed: 22.05.2021) (in Ukrainian).

45. Drozdov O, Hryhorenko Ye, Perederii O, Stiebieliev A, ‘Perevahy ta osoblyvosti zastosuvannia vysnovkiv eksperta v haluzi prava’ [2021] 18 (1524) Zakoni i biznes <https://zib.com.ua/ua/147534-perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_ eksperta_v_g.html> (accessed: 22.05.2021) (in Ukrainian).

46. Evseev A, ‘Nuzhny li Ukraine lobbisty v sudah’ (Lіga. Blogi, 17.10.2016) <https://blog. liga.net/user/aevseev/article/24361> (accessed: 22.05.2021) (in Russian).

47. Luspenyk D, ‘Dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi: shcho novoho u TsPK ta chomu sud nadilenyi pravom vytrebuvannia dokaziv’ (Sudebno-iurydycheskaia hazeta. Bloh. 10 sichnia 2019 roku) <https://sud.ua/ru/news/blog/132494-dokazuvannyautsivilnomu-protsesi-scho-novogo-u-tspk-ta-chomu-sud-nadileniy-pravomvitrebuvannyadokaziv-ba6687> (accessed: 22.05.2021) (in Ukrainian).

48. Mihajlova A, ‘“Druz’ja suda”: kak juridicheskie zakljuchenija vlijajut na sudebnye reshenija’ <https://pravo.ru/story/203141> (accessed: 22.05.2021) (in Russian).