Назва статті Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [139-149]
Анотація У статті розглядаються особливості правового регулювання спадкових відносин у чинному законодавстві України і зарубіжних країн. Автором з’ясовано особливості становлення спадкового законодавства в Україні. Визначено основні проблеми, які виникають при застосуванні положень спадкового законодавства на практиці. Детально розглянуто проблеми застосування окремих норм спадкового права, які регулюють спадкування за заповітом і за законом. За результатами порівняльно-правового дослідження запропоновано шляхи подолання існуючих проблем на рівні законотворчості та правозастосування.
Ключові слова спадкове право зарубіжних країн, заповіт з умовою, установчий акт, форма заповіту, черги спадкування за законом.
References