Назва статті Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [123-130]
Анотація

У статті здійснюються аналіз і оцінка чинної диспозиції статті Кримінального кодексу України, що регулює кримінально-правові відносини у сфері трансплантації органів, тканин людини та інших біоматеріалів. На основі аналізу українського та міжнародного юридичного і медичного досвіду обґрунтовується необхідність удосконалення формулювань, за якими здійснюється кваліфікація відповідних злочинів. Наводяться пропозиції стосовно конкретних дієвих механізмів вирішення проблеми незаконної трансплантації в Україні.

Ключові слова трансплантація, вигода, тканини людини, органи людини, лікар, донор, реципієнт, інформована згода, біоматеріали.
References