Назва статті Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [135-140]
Анотація

. Стаття присвячена окремим історико-юридичним аспектам звичаєвого права стародавніх кельтів. Обґрунтовано, що правові звичаї були одним із факторів консолідації розрізнених кельтських племен — галлів, галатів, гельветів, бриттів, белгів та ін. Досліджено порядок щорічного обрання кельтськими племенами свого політичного лідера (вергобрета). З’ясовано правову природу й особливості здійснення судових повноважень  друїдів. Проаналізовано умови боїв і розбоїв, які дозволялися давньокельтським звичаєвим правом. Розглянуто порядок укладення та правові наслідки кельтської  клієнтели. Висвітлено характерні риси договору посмертної позики.

Ключові слова кельти, галли, правовий звичай, друїдський суд, клієнтела, дозволений розбій, посмертна позика.
References