Назва статті Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [165-171]
Анотація Стаття присвячена аналізу загальних положень тлумачення цивільних договорів. Досліджуються інформаційні складові змісту договору, що обумовлюють неясність волевиявлення сторін. Розкривається сутність підходів до визначення дійсного характеру спірних відносин через судове встановлення змісту конкретної спірної умови оспорюваного договору.
Ключові слова тлумачення, цивільно-правова норма, договір, істотні умови, різне розуміння, воля сторін договору.
References