Назва статті Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2016
Сторінки [222-228]
Анотація

У статті проаналізовано визначення термінів «інститут захисту прав» та «інститут права», які мають місце в науковій літературі й законодавстві України. Це дозволилозапропонувати доктринальне авторське визначення терміна «інститут захисту прав інвесторів», що сприяє усуненню прогалини у цій сфері. Автором виявлено особливості інститутузахисту прав інвесторів, який охоплює: взаємопов’язані матеріальні та процесуальні нормиправа; правовідновлюючу і превентивну (попереджувальну) функції захисту прав; нормиправа, які закріплюють способи, форми, засоби захисту прав, а також механізм їх реалізації; захист прав інвесторів, а також їх законних інтересів.

Ключові слова інститут захисту прав інвесторів, матеріальні норми права, процесуальні норми права, правовідновлююча функція захисту, попереджувальна функція захисту.
References