Назва статті Методологічне значення семіотики права та її місце у структурі правового пізнання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [160-165]
Анотація У статті семіотика права розглядається як парадигма філософсько-правового дискурсу, яка сприяє подоланню принципового протистояння класичних типів праворозуміння — юснатуралізму та правового позитивізму. Розкрито методологічне значення семіотики права для розвитку сучасної правової теорії та юридичної практики. Обґрунтовано положення про те, що розробка семіотико-правової методології та її застосування для аналізу правових явищ у перспективі здатні збагатити юриспруденцію знанням про закономірності функціонування різних елементів правової системи та взаємозв’язки між основними формами існування права як цілісного знакового утворення. Визначено місце семіотики права як парадигми правових досліджень та знакової теорії права в структурі правового пізнання.
Ключові слова правове пізнання, семіотика, семіотика права, філософія права, рефлексія, парадигма, методологія, знакова система.
References