Назва статті Виконавча влада в Україні у контексті форми державногоправління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [72-88]
Анотація

У статті розглянуто актуальні питання конституційного регулювання у сферівиконавчої влади. Зазначено, що у сучасній Україні спочатку була створена модель організації влади, аналогічна тій, що існує в багатьох інших пострадянських країнах. Ця модельбула змінена на основі Закону України від 8 грудня 2004 р. «Про внесення змін доКонституції України», яким встановлено компетенційні взаємозв’язки між ВерховноюРадою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України, що засвідчують запозичення базових інститутів європейського парламентаризму. Водночас констатовано, що зазмістом цього Закону виконавчу владу системно деформовано, а коригована форма державного правління виглядає гібридом пострадянської форми, яка лише імітує змішануреспубліканську форму і передбачає домінування президента у сфері виконавчої влади,та певних елементів парламентаризму. Сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення конституційного регулювання у відповідній сфері.

Ключові слова виконавча влада, форма державного правління, Конституція України,Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністрУкраїни.
References