Назва статті Міжнародно-правове регулювання надання електроннихкомунікаційних послуг в умовах розвитку зони вільної торгівлі між Україноюта Європейським Союзом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [60-69]
Анотація

У статті розглядаються правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом в умовах становлення і розвитку зони вільної торгівлі між ними. Метою єдослідження питань правового регулювання надання електронних комунікаційних послугв умовах комплексної адаптації законодавства України до відповідних норм ЄС. Для характеристики процесу адаптації автор досліджує положення Угоди про асоціацію між Україною,з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у сфері електронних комунікаційнихпослуг.Автор звертається до європейського законодавства у сфері електронних комунікаційнихпослуг: розглядає періоди його становлення і джерела. Узагальнює умови адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цієї сфері. Зокрема, розглядає питання норма тивноправового наближення, рамкового регулювання, статусу і повноважень національнихрегулюючих органів, розподілу і використання радіочастот, доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, надання універсальної послуги.

Ключові слова міжнародно-правове регулювання, електронні комунікаційні послуги,зона вільної торгівлі, угода про асоціацію, адаптація.
References