Назва статті Кодифікація цивільного права незалежної України — важливий етап розвитку цивілістичної доктрини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [35-47]
Анотація Формування приватноправової доктрини Новітнього часу в Україні найтісніше пов’язано з підготовкою та впровадженням цивільно-правової реформи пострадянського періоду. Цивільний кодекс України 2003 р. увібрав основні ідеї нової парадигми вітчизняної доктрини цивільного права. Після прийняття Цивільного кодексу України 2003 р. та набрання ним чинності з 1 січня 2004 р. цивілістична наука спрямована переважно на системне осмислення нової правової реальності, створеної цим епохальним документом. Нова парадигма вітчизняної доктрини цивільного права, зокрема, включає повернення у правову систему України принципів, концепцій і категорій, що пройшли свій шлях розвитку від римського приватного до сучасного європейського права; відмову від «дуалізму» приватного права; результати зі зближення, гармонізації та уніфікації окремих груп норм із відповідними правилами міжнародних конвенцій універсального характеру та правом ЄС; розширення змісту приватного права за рахунок особистих немайнових прав фізичних і юридичних осіб тощо.
Ключові слова доктрина цивільного (приватного) права, Цивільний кодекс України, кодифікація приватного права, основні засади цивільного законодавства.
References